Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

preminuo dr. don Josip Èoriæ

don_jozo_coric.jpgOkrepljen svetim sakramentima u subotu 4. srpnja 2015. preminuo je dr. don Josip Èoriæ, dugogodišnji povjerenik za pastoral braka i obitelji Splitsko-makarske nadbiskupije i èlan Vijeæa HBK za obitelj u više mandata. Sprovodni obredi bit æe u ponedjeljak, 6. srpnja 2015. u 17.30 na groblju Orje u pokojnikovoj rodnoj župi sv. Jurja, Žeževica.
 

Ciklus keteheza pape Franje o obitelji

papa-franjo.jpgNakon što je završio ciklus kateheza o Crkvi, papa Franjo je krajem 2014. godine zapoèeo novi ciklus na temu obitelji. Na opæoj audijenciji u srijedu 10. prosinca 2014. prvo je podsjetio na tijek i plodove biskupske sinode održane u listopadu te godine na temu: "Pastoralni izazovi vezani uz obitelj u kontekstu nove evangelizacije", a potom je na iduæim opæim audijencijama nastavio razraðivati temu:

Cijeli tekst...
 

Fotografije i video zapisi sa Susreta na Trsatu

2nshko_video.jpgNa mrežnoj stranici Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji (www.susretobitelji.hr ) objavljene su fotografije i video zapisi a) unosa Zavjetne spomen svijeæe u Rijeèku katedralu 1. veljaèe 2015, b) dogaðanja na uoènicu Susreta u subotu 18. travnja 2015. i c) uvodnog programa i euharistijskog slavlja Susreta u nedjelju 19. travnja 2015.
 

Èestitika za Meðunarodni dan obitelji

Èestitka u povodu Meðunarodnog dana obitelji, koji se prema rezoluciji Opæe skupštine Ujedinjenih naroda od 1993. svake godine obilježava 15. svibnja, upakirana je u prigodnoj emisiji "Obitelj danas" Hrvatskog katolièkog radija s poèetkom u 11 sati. Gost emisije je dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj.
 

Uvodni program susreta na Trsatu

pocetna.jpg

 

 

 

Uoèi središnjeg euharisijskog slavlja Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji, bio je uprilièen uvodni program koji je zapoèeo u nedjelju 19. travnja u 10 sati. Njegova okosnica bila je izgradnja "Nazaretske kuæice" sadržajno utemeljena na prethodno prireðenoj graði za obitelji, nastaloj kao plod rada Ureda HBK za život i obitelj te struènih suradnica s. Gordane Igrec, s. Katarine Piškoviæ i gðe Brankice Blaževiæ.

 

Cijeli tekst...
 

Završen Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji

mnostvo.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 


Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji zakljuèen je sveèanim euharistijskim slavljem u perivoju Svetišta Majke Božje Trsatske u Rijeci u nedjelju 19. travnja 2015. Ozarena lica hodoèasnika, njih oko 15.000 koji su ispunili ne samo perivoj nego i dobar dio kalvarije na brdu Fortica, najbolja su potvrda uspjeha susreta i zadovoljština organizatorima za uloženi trud.

 

Cijeli tekst...
 

Objavljena knjiga "Obitelj, vrelo zajedništva"

obitelj_vrelo_zajednistva.jpgNetom prije Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji na Trsatu nakladnièka kuæa Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript iz Pazina u suizdanju s Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript , izdavaèkom djelatnosti Djela Marijina - Pokret fokolara u Hrvatskoj, objavila je hrvatski prijevod knjige "Obitelj, vrelo zajedništva" autora Renza Bonettija. Mons. Bonetti sedam godina vodio je Nacionalni ured za pastoral obitelji Talijanske biskupske konferencije nakon èega se posvetio pastoralnom radu s obiteljima u Bovoloneu blizu Verone. U knjizi su sabrane njegove kateheze u kojima razmišlja o teološkim i duhovnim istinama življenog zajedništva u obitelji izmeðu muža i žene kao i o odnosu supružnika s djecom. 

Cijeli tekst...
 

Održan struèni skup "Doprinos katolièkih vriæa u evangelizaciji obitelji"

strucni_skup_kat-vrtici_2015.jpgU organizaciji Povjerenstva za predškolski odgoj pri Hrvatskoj konferenciji viših redovnièkih poglavara i poglavarica u prostorijama samostana Bezgrešnog zaèeæa BDM u zagrebaèkoj Dubravi 6. i 7.ožujka 2015. održan je struèni skup za odgojitelje i struène suradnike u katolièkim vrtiæima na temu: „Doprinos katolièkih vrtiæa u evangelizaciji obitelji“. Skup je privukao 95 sudionika iz Hrvatske i BiH.

Cijeli tekst...
 

Sjednica Operativnog odbora za Susret na Trsatu

trsat_bazilika.jpgU Franjevaèkom samostanu na Trsatu u Rijeci u petak 6. ožujka pod predsjedanjem biskupa Valtera Župana sastao se Operativni odbor za organizaciju Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji. Razmatrane su i definirane završne pojedinosti organizacije i održavanja Susreta. Rasporeðene su preostale liturgijske i i izvanliturgijske uloge, a bilo je rijeèi i o pristiglim svjedoèanstvima za uvodni dio programa kao i o video svjedoèanstvima koja su veæ dostupna na mrežnoj stranici Susreta. Zakljuèeno je da se preostalo vrijeme iskoristi za veæu popularizaciju Susreta i poticaj obiteljima na završnu pripravu te dolazak na Trsat.

Cijeli tekst...
 

U obiteljima zapoèeo rad na "Nazaretskoj kuæici"

kucica_ogledna.jpgNa blagdan Gospe Loretske 10. prosinca u hrvatskim obiteljima je zapoèeo rad na "Nazaretskoj kuæici" u sklopu istoimenog projekta koji je sastavni dio priprave za 2. nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji. Obraðujuæi stožerne i bogoslovne kreposti te 10 Božjih zapovijedi èlanovi obitelji imaju prigodu kroz razgovor, molitvu i donošenje zajednièkih odluka bolje upoznati temelje svoje vjere, kao i jedni druge, a sve u cilju jaèanja uzajamnih sveza ljubavi, ali i svjedoèenja ljubavi prema drugima. Predviðeno je da se rad odvija do blagdana Svete obitelji 28. prosinca. Upute i graðu može se preuzeti na stranici Susreta  ili pronaæi u prosinaèkom broju MAK-a, a pomoæ obiteljima pruža i HKR svakodnevenim prilozima u 7.15 sati.
 

Otvorena mrežna stranica 2. nacionalnog susreta

konferencija_0412.jpg

Na konferenciji za novinare održanoj u èetvrtak 4. prosinca 2014. u zgradi HBK u Zagrebu prof. dr. vlè. Jerko Valkoviæ predstavio je mrežnu stranicu Drugog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji www.susretobitelji.hr koja na jednom mjestu donosi osnovne informacije o Susretu i pripravi nudeæi moguænost preuzimanja graðe Susreta. 

Cijeli tekst...
 

Predstavljanje animiranog filma o sv. Josipu

crtic_sv_josip.jpg

Nakladnièka kuæa Laudato, nakon prvog animiranog filma o sv. Tereziji Avilskoj, u sklopu serijala "Moja katolièka obitelj" objavila je i animirani film o sv. Josipu, glavaru Svete nazaretske obitelji. Predstavljanje æe biti u nedjelju 23. studenog 2014. u Nacionalnom svetištu svetog Josipa u Karlovcu nakon mise u 9 sati. Film æe predstaviti gospoða Ksenija Abramoviæ, direktorica Laudata, a rijeèi pozdrava uputit æe gospodin Damir Jeliæ, gradonaèelnik Karlovca te mons. Antun Sente, rektor Nacionalnog svetišta. Oba animirana filma sada su dostupna i na DVD-u.

 

Susret na Trsatu: Objavljen Priruènik za pripravu

prirucnik_naslovnica.jpg

Objavljen je Priruènik koji, kao glavno pomagalo u pripremnom hodu za Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji, sadrži: molitvu i pjesmu uz Susret; uvodnu rijeè nadbiskupa Devèiæa i biskupa Župana; tekst o Zavjetnoj spomen-svijeæi; studijski vodiè za prouèavanje enciklike Evanðelje života svetog Ivana Pavla II. za pojedinaèno ili grupno obraðivanje, dvije kateheze za neposrednu pripravu koje obraðuju temu susreta; dodatne prijedloge i ideje za pripravu te tekst o Svetištu Majke Božje Trsatske. Radni materijali u A4 formatu bit æe dostupni na www.susretobitelji.hr. 

 

Tiskana molitvena kartica za Susret na Trsatu

molitva_uz_susret.jpgTiskana je preklopna molitvena kartica koja sadrži molitvu uz Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji. Ona proizlazi iz Pisma obiteljima koje je Sveti Otac uputio na blagdan Svijeænice 2. veljaèe 2014. pozivajuæi obitelji, izmeðu ostalog, na molitvu Duhu Svetome za sinodalne oce koji æe raspravljati o obitelji na izvanrednoj Biskupskoj sinodi 2014. i redovnoj Biskupskoj sinodi 2015. godine. Kao poticaj hrvatskim obiteljima da odgovore na taj poziv, njegova molitva izreèena na blagdan Svete obitelji 29. prosinca 2013. nadopunjena je retkom koji se odnosi na Susret u nadi da æe ju hrvatske obitelji redovito moliti te tako doprinijeti kako uspjehu Susreta na Trsatu tako i dobrim plodovima redovne Biskupske sinode 2015.
 

Službeno: Papa Franjo dolazi u Philadelphiju

papa_franjo_avion.jpg

Sveti Otac je u svom uvodnom obraæanju sudionicima Meðunarodnog kolokvija o komplementarnosti muškarca i žene koji se održava u Rimu od 17. do 19. studenog najavio kako æe osobno doæi u Philadelphiju i sudjelovati na Osmom svjetskom susretu obitelji od 22. do 27. rujna 2015. Bit æe to njegov prvi apostolski pohod tome gradu, ali i Sjedinjenim Amerièkim Državama uopæe. Organizatori su izrazili svoje veliko oduševljenje tom odlukom.

 

Humanum: meðunarodni kolokvij o komplementarnosti muškarca i žene

humanum.jpg

Od 17. do 19. studenog u Vatikanu æe se održati meðunarodni kolokvij o komplementarnosti muškarca i žene. Na kolokviju æe se okupiti istaknute osobe i struènjaci iz razlièitih religija kako bi propitivali odnos izmeðu muškarca i žene te ponovo ukazali na njegovu ljepotu u cilju potpore i oživljavanja braka i obiteljskog života za procvat ljudskoga društva. Podrobnije na mrežnim stranicima Humanum.it

Cijeli tekst...
 

Otvorene prijave za Susret u Philadeplhiji

usccb_logo.jpg

Tijekom jesenskog zasjedanja Amerièke biskupske konferencije nadbiskup Charles J. Chaput, O.F.M. Cap. objavio je da su prijave za Osmi svjetski susret obitelji u Philadelphiji službeno otvorene. Pojedinci i skupine mogu se prijaviti za èetverodnevni teološko-pastoralni kongres te rezervirati hotelski smještaj preko mrežne stranice Worldmeeting2015.org/Plan-your-visit/Register.

Cijeli tekst...
 

Sastanak povjerenika - 2. nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji

logo_banner_web.jpgSastanak (nad)biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji pod predsjedanjem krèkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, održan je u èetvrtak 30. listopada 2014. ujutro u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Nosiva toèka sastanka bila je vezana uz Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji.
Cijeli tekst...
 

Sveci zaštitnici Svjetskog susreta obitelji u Philadelphiji

Philly logo susretaU nedjelju 20. srpnja tijekom svete mise u philadelphijskoj katedrali tamošnji nadbiskup mons. Charles J. Chaput službeno je ozbnanio da æe duhovni pokrovitelji odnosno sveci zaštitnici VIII. Svjetskog susreta obitelji biti sv. papa Ivan Pavao II. i sv. Ivana Beretta Molla.

 

Cijeli tekst...
 

Održan sastanak Organizacijskog odbora za 2. nacionalni susret

U ponedjeljak 14. srpnja 2014. na Trsatu je održan sastanak Organizacijskog odbora za 2. nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji. Sastanak je sazvao mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelj, koji mu je i predsjedao uz rijeèkog nadbiskupa mons. dr. Ivana Devèiæa.

Cijeli tekst...
 

Najavljen susret pape Franje sa starijim osobama 28. rujna 2014.

papa Franjo sa starijim osobamaU organizaciji Papinskog vijeæa za obitelj Sveti Otac æe se u nedjelju, 28. rujna 2014. susresti sa starijim osobama (bakama i djedovima) na Trgu sv. Petra u Rimu. Tema susreta je "Blagoslov dugog života". Program poèinje u 9 sati, a u 11 sati papa Franjo predvodit æe Svetu misu.
 

Sastanak povjerenika i sjednica Vijeæa 11. lipnja 2014.

sastanak povjerenika 110614Sastanak (nad)biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji pod predsjedanjem krèkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, održan je u srijedu 11. lipnja 2014. ujutro u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Istoga dana u popodnevnim satima biskup Župan je predsjedao i sjednicom Vijeæa.
Cijeli tekst...
 

Objavljena službena tema Svjetskog susreta obitelji 2015.

logo_philly.pngU utorak 13. svibnja 2014. nadbiskup Charles J. Chaput i nadbiskup Vincenzo Paglia, predsjednik Papinskog vijeæa za obitelj, objavili da je službena tema Svjetskog susreta obitelji 2015.: „Ljubav je naše poslanje: obitelj puna života". Izbor teme nadahnut je rijeèima sv. Ireneja „Gloria Dei homo vivens" i odražava središnju ulogu obitelji u pouèavanju ljudi kako primati i davati ljubav.

Cijeli tekst...
 

Biskup Chaput: Svi su dobrodošli u Philadelphiju!

biskup_chaput.jpgU rujnu 2015., obitelji iz čitavog svijeta okupit će se u na VIII. Svjetskom susretu obitelji u Philadelphiji. Biskup Chaput izrazio je iskrenu nadu kako će i papa Franjo biti nazočan. Istaknuo je kako će to događanje biti milosni trenutak ne samo za katolike već i za sve ljude dobre volje. Svima je izrazio dobrodošlicu te zamolio da uključe Susret u svoje svakodnevne molitve. U tjednu od 24. ožujka 2014. članovi Organizacijskog odbora borave u Rimu u cilju planiranja i dogovaranja daljnjih organizacijskih koraka. Očekuje se kako će Sveti Otac objaviti i temu Susreta. Novosti se mogu pratiti na službenoj stranici Susreta: www.worldmeeting2015.org.

 

U Rimu održana konferencija "Ivan Pavao II. - papa obitelji"

konferencija_ipii_rim.jpgU Rimu je 20. i 21. ožujka 2014. na Lateranskom sveuèilištu održana meðunarodna konferencija "Ivan Pavao II. - papa obitelji". U kontekstu skore kanonizacije tog velikog Pape, ali i priprave za biskupske sinode o obitelji konferenciju je organizirao Papinski institut „Ivan Pavao II." za studij braka i obitelji u suradnji s Vijeæem europskih biskupskih konferencija (CCEE). Na konferenciji su sudjelovali i delegati iz Hrvatske.
Cijeli tekst...
 

Papa Franjo sa zaruènicima na Valentinovo

sanvalentino_min.jpgViše od dvadeset tisuæa parova zaruènika oèekuje se u petak 14. Veljaèe na Trgu sv. Petra, gdje æe se, u organizaciji Papinskog vijeæa za obitelj, susresti s papom Franjom. Prema informacijama objavljenim na mrežnim stranicama Vijeæa zaruènici dolaze iz 28 zemalja diljem svijeta, a ono što im je zajednièko jest èinjenica da su se odluèili vjenèati u narednim mjesecima. Iz Hrvatske se na hodoèašæe i susret sa Svetim Ocem uputilo 30 parova u pratnji vodièa, sveæenika te braènog para.

Cijeli tekst...
 

Obilježen Svjetski dan braka

sdb_hr.jpgU nedjelju 9. veljaèe 2014. diljem Hrvatske proslavljen je Svjetski dan braka, a velik doprinos tome dali su èlanovi Hrvatske zajednice braènih susreta. Èlan nacionalnog time te zajednice, p. Josip Sremiæ, SJ sastavio je i prigodnu propovijed koja je uklopljena u veæ postojeæi paket za obilježavanje. Osobito sveèano bilo je u Èakovcu , u Dubrovniku gdje su taj dan obilježavali ujedno i Dan života te u Splitu gdje je i ove godine organiziran tjedan braka od prve od 3. do 9. veljaèe. U kontekstu obilježavanja pojavila se i vijest da je u tijeku postupak beatifikacije za tri braèna para od kojih dva iz Italije i jedan iz Španjolske. Ako se postupci uspješno privedu kraju oni æe se pridružiti blaženim supružnicima Quattrocchi i roditeljima sv. Male Terezije koji su za sada jedni kao supružnici proglašeni blaženima u Katolièkoj crkvi. To æe biti još jedna potvrda da su svi pozvan na svetost, bez obzira na stalež, a da se svetost braènih parova, prije svega, gradi kroz svakodnevni braèni i obiteljski život.

 

Ažurirani popis braènih i obiteljskih savjetovališta

obitelj_savjetovanje.jpgObjavljujemo ažurirani popis crkvenih braènih i obiteljskih savjetovališta odnosno lokacija gdje je moguæe dobiti braèno i obiteljsko savjetovanje. Takoðer, radi boljeg uvid u dosadašnji rad savjetovališta prireðen je sažetak njihova djelovanja.
 

Nadati se protiv svake nade

biskup_zupan.jpgPoruka predsjednika Vijeæa Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj krèkoga biskupa Valtera Župana za XIX. dan života, 2. veljaèe 2014.

Ekonomske prilike u mnogim zemljama svijeta i Europske unije ne ulijevaju roditeljima sigurnost za buduænost djece. U Hrvatskoj nezaposlenost nezaustavljivo raste, a mladi kadrovi sa tek završenim školovanjem vide kao jedino rješenje svoje egzistencije odlazak u inozemstvo. Zemlja koja ih je uz velike troškove othranila i školovala sada ih definitivno gubi i kao gotove struènjake bespovratno prepušta drugima. Ima naslova u medijima koji kao da sugeriraju takav slijed dogaðaja. To ide u prilog rastakanju i nestajanju našega nacionalnog biæa, što se èini kao da mnogi priželjkuju. Jesmo li dakle neminovno osuðeni na nestajanje?

Cijeli tekst...
 

Otvorene online prijave za meðunarodno hodoèašæe obitelji u Rim

banner_ho_rim.jpg

Otvorene su online prijave za Hodoèašæe obitelji na grob Svetog Petra u Godini vjere, a koje æe se 26. i 27. listopada 2013. održati u Rimu. Prijava je obvezatna za sve koji žele nazoèiti tom dogaðaju i treba ju obaviti do 30. rujna. Moguæe se prijaviti kao pojedinac odnosno pojedinaèna obitelji ili kao grupa za što su predviðeni zasebni obrasci na stranici Papinskog vijeæa za obitelj. Takoðer, sa stranice je moguæe preuzeti poster, letak i spot.

 
 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 Sljedea » Kraj »»

Stranice 31 - 60 od 105
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png