Red slavljenja ženidbe

obitelj_admin

Red slavljenja ženidbe u misi (kod slavljenja ženidbe u misi uzima se obred opisan u I. poglavlju Rimskog obrednika)

Red slavljenja ženidbe bez mise (kod slavljenja ženidbe bez mise uzima se obred opisan u II. poglavlju Rimskog obrednika)