Strukture

obitelj_amp_2359ycaf

(Direktorij, 72-73)

Veoma je široko apostolsko polje rada s obiteljima. Budući da je to izuzetno važno područje djelovanja naše Crkve, potrebno je ustrojiti određena tijela na razini pojedinih biskupija, pastoralnih regija, dekanata, i pojedinih župa. Da bi se toliko važno i toliko široko polje djelovanja bolje ustrojilo i koordiniralo potrebne su ove strukture.

Strukture na razini Biskupske konferencije

Osim Vijeća za obitelj HBK-e neka se osnuje i Nacionalni ured za brak i obitelj. Njegov je zadatak: pratiti bračne i obiteljske prilike na nacionalnoj razini, uspostavljati veze s odgovarajućim uredima na biskupijskoj razini, predlagati studijske skupove, pastoralne programe kao i potrebne materijale.

Strukture na razini biskupije

Biskupijski odbor za pastoral braka i obitelji – Svaka biskupiji treba u okviru Biskupijskog pastoralnog vijeća ustanoviti Biskupijski odbor za pastoral braka i obitelji. On određuje strategiju i prioritete pastorala braka i obitelji u biskupiji. Ovaj odbor bi također trebao biti stjecištem informacija i ideja za različite udruge i pokrete koji djeluju u pastoralu braka i obitelji.

Biskupijski ured za pastoral braka i obitelji – Prioritete i strategiju pastorala braka i obitelji koji budu proizlazili iz rečenog odbora treba provoditi u djelo Biskupijski ured za pastoral braka i obitelji. Ovaj ured treba sustavno proučavati pitanja vezana uz pastoral obitelji i izdavati radne materijale s različitih područja obiteljskog pastorala te tako davati uvijek nove poticaje za obiteljski pastoral na razini biskupije kao i na razini pastoralnih regija, dekanata i župa. Stručni suradnici trebaju biti: svećenici, bračni parovi, redovnici i redovnice, stručnjaci u teološkim i humanističkim znanostima koji se posebno bave obiteljima, predstavnici katoličkih društava, skupina i pokreta koji djeluju u pastoralu obitelji.

Taj Ured na poseban način promiče naviještanje ‘Božje namisli o braka i obitelji’, promovira i koordinira tečajeva priprave za brak, formira djelatnike obiteljskog pastorala, potiče studij moralnih, socijalnih i religioznih problema vezanih uz brak i obitelj, promiče župne i nadžupne, dekanatske i regionalne strukture za pastoral braka i obitelji, daje ponude za udaljenije obitelji i za one u specifičnim i teškim situacijama, podupire različite oblike služenja obitelji, kao npr. obiteljska savjetovališta i savjetovališta za prirodno planiranje začeća, gajenje osjetljivosti za različita pitanja vezana uz zaštitu života nerođenih, te, konačno, potiče suradnju s društvenim i kulturalnim strukturama na dobro obitelji.


Popis nad/biskupijskih povjerenika i ureda za pastoral braka i obitelji u Republici Hrvatskoj


Strukture na razini dekanata ili pastoralnih regija

U svakoj pastoralnoj regiji odnosno dekanatu također mora postojati tijelo za obiteljski pastoral koje će – u suradnji s Biskupijskim uredom za pastoral braka i obitelji – na svome području djelovati s istom svrhom. Neka tom tijelu na čelu budu svećenik ili stalni đakon i jedan bračni par.

Strukture na razini župe

U okviru župnog pastoralnog vijeća treba dosljedno postojati odbor za brak i obitelj koji vodi jedan bračni par sa svojim suradnicima. Oni će s jedne strane provoditi naputke Biskupijskog ureda za pastoral braka i obitelji, ali će u isto vrijeme otkrivati potrebe i zahtjeve pastoralnog djelovanja u vlastitoj župi.

Crkvena bračno-obiteljska savjetovališta (usp. Direktorij, 73)

Obiteljska su savjetovališta izuzetno važna i njihovo je djelovanje dalekosežno i veoma osjetljivo. Mjerodavna crkvena vlast svakako treba na dvojak način bdjeti nad katoličkim savjetovalištima. Prvo, uz pomoć stručnjaka nastoji da u savjetovalištu djeluju stručne i uravnotežene osobe koje – na razini u kojoj savjetovalište dopušta – pomažu obiteljima ili pojedinim njezinim članovima. Drugo, mjerodavna crkvena vlast bdije da katolička savjetovališta budu u skladu s crkvenim naukom.

Katoličko savjetovalište može se uspostaviti samo odobrenjem ovlaštenoga biskupijskog ordinarijata. Ono treba biti sastavljeno od osoba kompetentnih na stručnoj i ljudskoj razini. Pobliže odredbe o osnivanju i načinu djelovanja katoličkih obiteljskih savjetovališta donose se posebnim pravilnikom koji će odobriti crkvena vlast.


Popis crkvenih bračno-obiteljska savjetovališta u Republici Hrvatskoj

Mrežna stranica Hrvatskog društva bračnih i obiteljskih savjetovatelja