Povijest

obitelj_amp_2359ycaf

Ured Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj ustrojbeno djeluje u okviru Tajništva HBK pri čemu mu se, na nacionalnoj razini, povjerava osmišljavanje inicijativa i potpore u cilju sustavnog i koordiniranog razvoja pastorala braka i obitelji u hrvatskim biskupijama. Ured HBK za obitelj, prije svega, provodi zaključke i smjernice Sabora i Stalnog Vijeća HBK.

Ured je utemeljen odlukom Sabora HBK, a s radom je započeo 9. ožujka 2002. godine. Prvi predstojnik Ureda bio je mr. sci. p. Jure Bosančić, D.I., koji je tu dužnost obavljao do listopada 2006. Do siječnja 2004. godine p. Bosančiću u Uredu je pomagala gđa. Štefanija Bortek Knešaurek, dr. stom. U travnju 2005. za voditelja Ureda imenovan je Petar-Krešimir Hodžić, dr. med., oženjen i otac četvero djece.

Slijedom promjena naziva Vijeća u Vijeće HBK za život i obitelj na 46. Plenarnom zasjedanju HBK, održanom od 9. do 11. travnja 2013. u Zagrebu potvrđeno da i Ured ima nositi naziv Ured HBK za život i obitelj.