Područja

obitelj_amp_2359ycaf

Polazeći od toga da pastoralno djelovanje crkvene zajednice treba slijediti obitelj »prateći je korak po korak u različitim etapama njenog oblikovanja i razvoja« (Familiaris consortio, 65) Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj obrađuje crkveno djelovanje za brak i obitelj u V. poglavlju po područjima:

Priprava za bračni i obiteljski život (br. 40 – 46)

Slavljenje sakramenta ženidbe (br. 47 – 49)

Pastoral bračnih drugova i obitelji (br. 50 – 57)

Brakovi u teškoćama i neregularnim situacijama (br. 58 – 65)