Katehetski materijal »Izazov majčinstva«

obitelj_admin

Katehetski materijal »Izazov majčinstva« za osnaživanje žena/majki u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu priređen je pastoralnu godinu 2017./2018. u sklopu Drugog ciklusa obiteljskog pastorala (2016. – 2018.) posvećenog temi »Očinstvo i majčinstvo – dva lica roditeljskog poslanja«. Riječ je o materijalu (sada dostupnom i u digitalnom obliku) namijenjenom katehetskom radu sa ženama/majkama, a plod je višemjesečnog zalaganja Radne skupine uspostavljene pri Vijeću HBK za život i obitelj.

U nju su bile uključene žene različitih dobi i stručnih profila, koje u konkretnom životu žive iskustvo majčinstva ili s majkama rade u kontekstu savjetovateljskog rada. Osim laikinja svoj doprinos nastanku materijala dala je i jedna redovnica. Želeći što bolje »pogoditi bȉlo« žena/majki u Hrvatskoj obavljene su konzultacije s onima koji već imaju iskustva u tom radu. Usto, kako bi materijal bio što primjenjiviji u pastoralnoj praksi, pojedini su njegovi dijelovi prethodno testirani u stvarnim uvjetima.

Opći ciljevi koji se žele postići obradom predviđenih materijala su sljedeći:

  • ustanoviti trenutačno stanje kod uključenih žena/majki;
  • posvijestiti majčinsko poslanje i probuditi svijest o odgovornosti koju ono donosi;
  • pratiti žene/majke u procesu ozdravljenja ranjenosti u pogledu majčinstva;
  • potaknuti žene/majke na zdraviju komunikaciju sa svojim suprugom i djecom, kako o temama obrađenim u katehezama tako i općenito;
  • razvijati molitveno-sakramentalan život žena/majki;
  • osnažiti žene/majke da cjelovitije ispunjavaju svoje poslanje nadahnjujući se pozitivnim primjerima i uzimajući svetost kao cilj svojega majčinstva;
  • među uključenim ženama/majkama na dugoročnoj osnovi uspostaviti zajedništvo i solidarnost počevši od mjesne pa do nacionalne razine.

Materijal sadrži (za preuzimanje i ispis):

DODATNO: Zvučni zapisi emisija »Izazov majčinstva« emitiranih na Radio Mariji i HKR-u.


Uredili: mr. sc. Zrinka Gregov, Petar-Krešimir Hodžić, dr. med.
Suradnice: Danijela Balen, Danijela de Micheli Vitturi, dr. med., doc. dr. sc. Andrea Filić, Ružica Lice, Aleksandra Lukavečki, prof., Katarina Matijaca, Mirta Miletić, Nikolina Nakić, s. Katarina Pišković, mr. sc. Kristina Rožić, Martina Šimunić, Ljilja Vokić, prof.
Teološka redaktura Pisma Ivana Pavla II. ženama: doc. dr. sc. Marijo Volarević
Recenzija: prof. dr. sc. Jadranka Garmaz; doc. dr. sc. Boris Vulić
Lektura i korektura: Marijana Jakovljević, prof.
Naslovnica: Skulptura Svete obitelji na Sveučilištu Notre Dame, SAD (izdvojena iz fotografije Carmen Imes)
Grafička obrada: Dario Šego, studio Apostol