Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Održan Intenzivni vikend prouèavanja Apostolskog pisma Mulieris dignitatem

Ispis E-mail

md_vikend_web.jpgU organizaciji Ureda HBK za obitelj od 18. - 20. travnja u Duhovnom centru Granešina održan je Intenzivni vikend prouèavanja Apostolskog pisma o dostojanstvu i pozivu žene Mulieris dignitatem Ivana Pavla II. U povodu dvadesete obljetnice od objave dokumenta, skupina od 15-tak osoba, koja je tijekom protekle godine dana pri Uredu HBK za obitelj prouèavala Teologiju tijela Ivana Pavla II., vikend je osmislila u seminarskom obliku. Pri tome su sudionici priredili i izlagali pojedine toèke odnosno poglavlja dokumenta nakon èega bi uslijedila rasprava. Program je sadržavao i duhovnu sastavnicu uz duhovno vodstvo don Damir Stojiæa, koji je o Teologiji tijela studirao u SAD-u.

Za nadati se kako æe iskustvo ovog intenzivnog vikenda poslužiti i drugima kako bi upoznali spomenuti dokument te da æe njegove poruke i smjernice snažnije zaživjeti u hrvatskom društvu.

U sklopu obiježavanja dvadesete obljetnica od objavljivanja dokumenta Mulieris Dignitatem u u organizaciji Papinskog vijeæa za laike u veljaèi ove godine u Rimu veæ je održan meðunarodni kongres o dostojanstvu žene  Blagopokojni Papa Ivan Pavao II. koji je veliku pozornost posvetio kršæanskom filozofsko-antropološko-moralnom nauku istine o èovjeku dao je nezamjenjiv doprinos promatranju èovjeka u cjelini, a osobito Teologijom tijela, nizom od 129 kateheza srijedom od rujna 1979. do studenog 1984. u poèetku svoga pontifikata. Iz tog nauèavanja 1988. proistekao je i dokument Mulieris dignitatem o dostojanstvu i pozivu žene, za koji se s pravom može utvrditi kako je nedovoljno istražen i poznat njegov sadržaj.

Na tom tragu spomenuta skupina prouèavatelja Teologije tijela Ivana Pavla II. odluèila je cjelovitije upoznati taj dokument i produbiti znanja o dostojanstvu i pozivu žene prema odrednicama koje je Ivan Pavao II. u njemu iznio. Sadržaj dokumenta obraðen je u obliku seminarskog izlaganja pojedinih poglavlja i toèaka na naèin da su sami sudionici, upotrebljavajuæi pritom i pomoænu literaturu tj. studijski vodiè organizacije ENDOW priredili i izložili sadržaj pojedinog poglavlja. U raspravi koja bi uslijedila razmišljalo se i pokušalo odgovoriti na nejasnoæe i produbiti shvaæanje uistinu bogatog teksta dokumenta. Radionièki oblik rada i iznošenje osobnih iskustava ponajveæe su bogatstvo ovakvih inicijativa. Ovakvi, iako mali koraci, više su nego potrebni u osvješæivanju i upoznavanju suvremenog nauka Katolièke crkve te njegova ostvarenja u svakodnevnom životu žena i muškaraca današnjice.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png