Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

4WCF - Putopisno-hodoèasnièki prikaz

Ispis E-mail

U organizaciji Ureda HBK za obitelj i p. Krzysztofa Rodaka, poljskog pavlina iz Istre, 9. svibnja naveèer osmeroèlana hrvatska delegacija uputila se kombijem u Varšavu kako bi od 11. - 13. svibnja sudjelovala na IV. Svjetskom kongresu obitelji. Uz svesrdnu pomoæ p. Krzysztofa putovanja je preraslo u hodoèašæe za obitelji u Hrvatskoj

Wadowice i Jasna Gora

Nakon cjelonoæne vožnje u Poljsku smo ušli s prvim zracima zore i na radost p. Krzysztofa zbog još jednog posjeta svojoj Domovini. Nakon osvježenja i doruèka kod njegove sestre nastavak jutra posvetili smo posjetu Wadowicama, rodnom mjestu blagopokojnog pape Ivana Pavla II. Velikog. Uz rijeku hodoèasnika obišli smo njegovu rodnu kuæu, koja je tik uz crkvu Prikazanja Majke Božje u kojoj se i krstio. Prekrasna crkva puna je detalja vezanih uz život Karola Wojty³e odnosno pape Ivana Pavla II. Posebno nas se dojmila krstionica u kojoj je kršten i pred kojom smo i mi obnovili svoja krsna obeæanja.

Hodoèašæe je nastavljeno na Jasnoj Gori, poljskom nacionalnom marijanskom svetištu, gdje smo sudjelovali na svetoj misi te prenoæili u hodoèasnièkom centru Ivan Pavao II. Jasna Gora (u prijevodu: „Svjetla Gora") stoji uzdignuta usred i iznad Czestohowa, grada od oko 300 tisuæa stanovnika. Svojim položajem, velièanstvenim izgledom crkve i pavlinskog samostana, utvrdom koja je obujmljuje te ostalim povijesnih graðevinama utvrðujemo se u spoznaji kako je to uistinu duhovno središte poljskog naroda. Pater Krzysztof, koji s trudio pružiti nam što više duhovnih sadržaja, isprièao nam je kako je Poljska u 17. stoljeæu tijekom napada Šveðana bila na rubu nacionalnog i vjerskog potopa (Poljaci taj dogaðaj, a koji je u romanu Potop opisao znameniti poljski nobelovac Henryk Sienkiewicz, i zovu „potop"). Veæina Poljske bila je poražena - „potopljena", a od svih utvrda neosvojena je preostala još samo Jasnogorska utvrda. Na èudesan naèin, koji u mnogoèemu podsjeæa na pobjedu Sinjana nad Turcima 15. kolovoza 1715., Šveðani su poraženi odustali od višetjedne opsade u prosincu 1655. Vjerojatno je kako bi u sluèaju osvajanja utvrde došlo do daljnjeg širenja protestantizam i Poljska bi nestala onakva kakva je bila i kakva i danas jest. Pobjeda nad Šveðanima imala je, meðutim, dalekosežne posljedice širih razmjera. Svega 28 godine kasnije, 1683. poljski kralj Jan Sobjeski svojom je vojskom porazio Turke pod Beèom.

Crna Gospa Jasnogorska, ikona je koju je prema predaji naslikao Sv. Luka Evanðelist na cedrovoj plohi stola iz kuæe Svete Obitelji ima svoju bogatu povijest. Nakon obrane Jasnogorske utvrde 1. travnja 1656. kralj Ivan Kazimir stavio je zemlju pod Gospinu zaštitu i proglasio ju je Kraljicom Poljske èime je postala znakom vjerske i politièke slobode poljskog naroda. Tu odluku potvrdio je kasnije Poljski Sabor te Sveta Stolica. Gospi u èast, svako jutro u šest sati, uz zvuke fanfara diže se zastor koji prekriva njezinu sliku. To je uistinu velièanstven i posebno dirljiv trenutak, kojemu smo i mi nazoèili u petak 11. svibnja, nakon èega smo krenuli prema Varšavi kako bi stigla na poèetak Kongresa.

Varšava

Na IV. Svjetskom kongresu obitelji okupilo se preko 3.300 sudionika u Palaèi kulture i znanosti osporavanoj zgradi iz 1955. koju je dao sagraditi Staljina predstavljajuæi je kao svoj «dar» te je noseæi njegovo ime bila znak njegove vladavine i poniženje poljskog naroda. Tijekom tri dana kongresa o obitelji se raspravljalo iz svih motrišta u kojima se ona odražava na ukupnost života uz jasan zakljuèak kako je obitelj je okosnica svakoga društva, svakoga naroda i svake kulture. Kongres je u svakom sluèaju bio svjedoèanstvo i snažna potpora obitelji kao temeljnoj zajednici društva, koju je Bog darovao èovjeku kao slici svojega zajedništva i ljubavi. Obitelj je danas ugrožena kao nikad do sada. Napad na obitelj koja je slika Božjega života i božjega zajedništava, daje naslutiti da je u pozadini toga napada onaj koji mrzi i Boga i cjelokupno stvorenje, a ponajprije èovjeka kao sliku Božju.

Znakovito je kako je Sv. misa kojom je zapoèeo treæi dan kongresa u nedjelju održana, kao i mnoge posljednjeg desetljeæa, u glavnoj dvorani Palaèe kulture i znanosti, a u kojoj su se u vrijeme komunizma održavali sabori poljskih komunista. Poticajnu propovijed održao je biskup Stefanek, dugogodišnji predsjednik Vijeæa za obitelj Poljske biskupske konferencije. Kongres je naposljetku zakljuèen usvajanjem Varšavske deklaracije koja je pružila jasnu i neupitnu potporu naravnog braka i obitelji i koji bude nadu u buduænost unatoè svim izazovima i problemima s kojima se suoèava suvremeni svijet. Obitelj je uistinu temeljna stanica društva, ali ona je i prije i iznad društva jer svoju osnovu ima u antropološkoj naravi èovjeka te æe kao takva nadživjeti svako društvo.

U poslijepodnevnim satima napuštano Varšavu: puni dojmova i zahvaljujuæi našim domaæinima pavlinima koji su nas smjestili u sklopu svog samostana tik u zidine Starog grada i kulu Barbakan. Samostan iz 17. stoljeæa, koji se upravo obnavlja, zapravo je dar spomenutog kralja Ivana Kazimira pavlinima za obranu Jasne Gore. Obilazeæi Varšavu u noænom i dnevnom ugoðaju, spoznajemo svu okrutnost i strahovita razaranja grada u Drugom svjetskom ratu, ali koji je sada obnovljen, pun života i poleta. Štoviše, vjerojatno i odabir Varšave kao mjesta na kojemu je održan svjetski kongres obitelji nije sluèajan. Poljska je danas žarište iz kojega izvire možda i najsnažnija potpora naravnom braku i zaštiti obitelji, kao vrelu i nositeljici života.

Krakov i Bachledówka

Putujemo prema jugu Poljske. Prolazimo pored spomenika najveæeg stratišta u Drugom svjetskom ratu: barake i ostaci krematorija Auschwitza i Birkenaua. Mjesto gdje je zlo i Zli pokazao svoje pravo lice „ubojice ljudi od poèetka", još jedna je opomena i poziv da se do kraja založimo za život, na koji se i danas nasræe, iako pod drugim, pa èak i slatkorjeèivim parolama.

Ulazimo u Krakov, koji je nekad u povijesti takoðer bio kraljevski grad. Velièine kao Zagreb, oèarao nas je svojom ljepotom. Imali smo i sreæe. Tog dana u Krakovu je održana procesija u èast svetog Stanislava biskupa i muèenika.

U Krakovu smo posjetili i svetište odnosno baziliku Božanskoga milosrða, koju je 2002. posvetio papa Ivan Pavao II., a u kojoj se nalazi poznata slika, koja je naslikana prema viðenju sv. Faustine Kowalski.

Nedjelja 11. svibnja blagdan je i Gospe Fatimske. Na taj je dan, 1981. Ivan Pavao II preživio atentat. Bio je uvjeren da je iza èudesnog spleta okolnosti koji su mu spasili život stajala Gospa Fatimska. Naveèer na središnjem trgu javna projekcija filma o Ivanu Pavlu II. Mnoštvo mladih pozorno gleda film. Bi li na Jelaæiæevu trgu toliko mladih gledalo javno prikazivanje filma, npr. o blaženom Alojziju Stepincu?!

Kasno naveèer stižemo u Bachledówku, malo mjesto na Tatrama, nedaleko od Slovaèke. Noæimo u domu za odmor i duhovne vježbe koje takoðer drže pavlini. Naš suputnik, domaæin i vodiè, p. Krzysztof, isprièao nam je da su se tu susretali tadašnji nadbiskup Karol Wojty³a i kardinal Stefan Wyszyñski, kada se potonji vratio s robije. Ostali smo zadivljeni ljepotom obližnje župne crkve koja je takoðer posveæene Jasnogorskoskoj Gospi.

U ponedjeljak 12. svibnja ujutro kreæemo kuæi preko Slovaèke, Maðarske s tim da smo u Budimpešti navratili u èudesnu crkvu udubljenu u špilji na brdu Gellert, koju takoðer drže pavlini a njena burna prošlost obilježena je  i zazidavanjem u vrijeme komunistièkog režima, da bi 1989. bila ponovo otvorena te 1992. posveæena. 

Familiofobija i nada

Napokon obogaæeni novim spoznajama, iskustvima i dojmovima stižemo u Hrvatsku osjeæajuæi da nas sve to skupa na odreðeni naèin i obvezuje. Ovaj kongres, èetvrti u nizu (prvi je održan u Pragu 1997., drugi 1999. u Ženevi, a treæi 2004. u Ciudad de Mexicu.) ujedno je snažna poruka i potpora naravnoj obitelji, koja je danas, više nego ikada, ugrožena u svim njezinim sastavnicama. Ugrožen je ponajprije brak u svojemu opæecivilizacijskom dosegu i znaèenju: kao zajednica muškarca i žene, ugroženo je majèinstvo, ugroženo je oèinstvo, i naposljetku ugroženo je ono najvrjednije: život neroðenog djeteta. „Obitelj je život, bez obitelji nema države. Bez obitelji nema nièega" - poruèio je u svojem uvodnom govoru Roman Giertych, potpredsjednik poljske Vlade i ministar obrazovanja. Napad na obitelj udarac je u srce temeljnih vrijednosti svake kulture, koje vodi u ništavilo, u smrt.

Iako je obitelj zaštiæena i Ustavom i zakonima, kao temelj društva, iako je zaštiæena i meðunarodnim dokumentima, obitelj je u suvremenom društvu meta najžešæih udara. Umjesto prijateljskog ozraèja, èini se, da je na djelu sustavna i organizirana familiofobija globalnih razmjera. Ipak znademo u srazu života i antiživota, izmeðu vrijednosti i antivrijednosti, izmeðu smisla i besmisla, izmeðu punine i ništavila, mora i može pobijediti samo život i ostvariti se Božji plan. Napokon Isus je došao da imamo život u izobilju. On je zalog i jamstvo da život pobjeðuje te da s njime i možemo biti samo pobjednici te da æe se u konaènici opstati i u punini se ostvariti Božji naum o braku i obitelji, jer je kao takav upisan u bit èovjeka. Ako nas svladava osjeæaj nemoæi i besperspektivnosti zagledajmo se u Krista, našu nadu i poènimo s tim da taj naum živimo i svjedoèimo u našim brakovima i obiteljima.

MK & PKH

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png