Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Bliža priprava

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 42.)

Bliža priprava za sakrament ženidbe otvorena je svim zaručnicima, kako onima koji su bliski Crkvi, tako i onima koji su od nje udaljeni te predstavlja izvrsnu pastoralnu prigodu. Bliža bi priprava po sebi trebala započeti tečajem priprave za ženidbu koji se u Hrvatskoj redovito održavaju na dekanatskoj ili međudekanatskoj razini.

Aktualni raspored tečajeva priprave za brak u hrvatskim (nad)biskupijama:

 

Donedavno se bliža priprava za ženidbu odvijala u okviru uže i šire obitelji, dok je danas uloga te iste obitelji manje izražena jer se mladi s jedne strane ranije osamostaljuju, a s druge strane ženidbu sklapaju u kasnijoj dobi nego što je to ranije bio slučaj. Zbog toga su odgovornost i poslanje Crkve u pripravi mladih za ženidbu danas osobito naglašeni.1 Bliža priprava za sakrament ženidbe otvorena je svim zaručnicima. Oni koji su bliski Crkvi imat će prigode još bolje ući u otajstvo sakramenta ženidbe za koji se spremaju. Pastoralni djelatnici posebnu pozornost moraju posvetiti onim zaručnicima koji su udaljeni od Crkve, a sada su došli radi crkvenog vjenčanja za koje se žele spremiti. To je, naime, izvrsna prigoda da im se navijesti ne samo ljepota i važnost sakramentalne ženidbe i Božjeg poziva koji imaju, nego i Božji poziv koji im je upućen već na njihovom krštenju. To je također prigoda da se u tom njihovom približavanju Crkvi i Crkva približi njima te da kroz taj susret ponovno otkriju svoje poslanje u svijetu i u Crkvi.

Tečajevi priprave za brak.

Bliža bi priprava po sebi trebala započeti tečajem priprave za ženidbu. U nas se oni redovito održavaju na dekanatskoj ili međudekanatskoj razini. Postoji snažna tendencija da se on odgodi sve do neposredne priprave čime on ne uspijeva postići svoj puni smisao i cilj. Biskupijski ured za pastoral braka i obitelji i drugi nadžupni uredi bdjet će nad tim da se ti tečajevi dobro i na vrijeme organiziraju (na početku bliže priprave), da se obogaćuju svim potrebnim sadržajima uz dragocjeno svjedočanstvo bračnih parova. Tečajeve valja organizirati tako da se zaručnicima omogući djelatno sudjelovanje kroz razgovor, rad u skupinama i kroz molitvu, "nešto slično kao kod katekumenata".2 Metoda takvih susreta treba biti i interdisciplinarna (sudjelovanje stručnjaka različitih profila) i obogaćena sudjelovanjem i svjedočenjem kršćanskih bračnih parova i zauzetijih vjernika.

Tečajevi se trebaju temeljiti na katehezi u koju valja uključiti razmatranje i slavljenje Božje riječi. Zaručnike valja poučiti o naravnim svojstvima ženidbe (jednost, nerazrješivost), o značenju spolnosti u sklopu bračne ljubavi i bračne plodnosti, o kršćanskom odgoju djece. Isto je tako potrebno obraditi teme vezane uz psihološka, pedagoška, pravna i medicinska pitanja glede braka i obitelji. Važna je također pouka o prirodnom planiranju začeća. Valja nastojati da u tečajevima bude ozračje dijaloga, prijateljstva, molitve, otvorenosti prema Bogu.3 Za zahtjevnije zaručnike bliža priprava za ženidbu izvrsna je prigoda za njegovanje zaručničke duhovnosti temeljene na sakramentima krsta i potvrde. Na temelju vlastitog iskustva nesebične ljubavi oni na nov način doživljavaju Božju ljubav i tako postižu da se njihova ljubav sve više otvara međusobno i prema svakom bližnjem.

Obiteljsko vijeće ili slične strukture svake biskupije potrudit će se izdati prigodne materijale za održavanje ovih tečajeva, tako da se osigura dostatna kakvoća ovih tečajeva na korist budućim supružnicima. Jednako će se tako pobrinuti da svi predavači budu dostatno poučeni i osposobljeni za ovaj važan posao. U tome će smislu poticati prigodne seminare da bi se dodatno i stalno obučavali oni koji djelatno sudjeluju u tečajevima.

Pastoralna skrb za zaručnike obveza je svakog župnika, uz napomenu da se takvi tečajevi uvođenja u vjeru i tečajevi priprave za ženidbu priređuju na župnoj, dekanatskoj ili međudekanatskoj razini. Kada se ti susreti obavljaju na nadžupnoj razini, to nipošto ne znači da je župa "prenijela" svoje obveze na određeno tijelo, nego da se i sama smatra pozvanom sudjelovati na tom prevažnom polju.

1 Usp. ZKP 1063,2; PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Preparazione al sacramento del matrimonio, Ed. Paoline, Milano, 1996. (= PSM), 1-8.
2 FC, 66.
3 Usp. PSM, 32-49. Usp. također FC, 66.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png