Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Dalja priprava

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 41.)

Daljnja priprava za bračni i obiteljski život mladih odvija se prije svega u skladnom obiteljskom zajedništvu roditeljskog doma. Ono je temelj zdravog i naravnog odgoja djece i mladih za njihov budući bračni i obiteljski život. U tome je smislu od osobite važnosti sustavni posliježenidbeni pastoral, jer je kvalitetan rad s bračnim parovima i obiteljima najbolji oblik promicanja i ostvarenja "daljnje priprave na ženidbu". Prateći svaki bračni par, počevši od njihovog vjenčanja, pastoralna briga Crkve pomaže razvoj njihove bračne i obiteljske ljubavi, koja je temeljni preduvjet zdravog odgoja djece.
 

"Daljnja priprava započinje već od djetinjstva mudrom obiteljskom pedagogijom koja ide za tim da pomogne djeci otkriti same sebe kao bića obdarena bogatom i složenom psihologijom i posebnom osobnošću, s vlastitom prednošću i nedostacima."1 Doista, sve ono vrijedno i plemenito, što je sam Bog od iskona za čovjeka providio i čovjeku dao, razvija se i raste u obitelji. Tek uz velike napore 'delegiranih odgojitelja', uz osobno nastojanje u odrasloj dobi te uz pomoć Božje milosti moguće je nadoknaditi ako je nešto bitno zanemareno u obiteljskom odgoju. Zato se veoma važna uloga Crkve sastoji u tome da obiteljima pomogne da djecu odgajaju u ozračju prave ljudske i kršćanske ljubavi, usađujući im u srce osjećaj za lijepo, pravedno, plemenito, nesebično, za istinsku ljubav i sposobnost za žrtvu, za ispravno shvaćanje i pristup vlastitoj i tuđoj spolnosti te za ostvarenje čovjeka kao spolnog bića. Obitelj koja u svom krilu njeguje takve vrednote, zacijelo će ih prenijeti i na svoju djecu. U tome je smislu od osobite važnosti upravo sustavni posliježenidbeni pastoral, jer je kvalitetan rad s bračnim parovima i obiteljima najbolji oblik promicanja i ostvarenja "daljnje priprave na ženidbu". Prateći svaki bračni par, počevši od njihovog vjenčanja, pastoralna briga Crkve pomaže razvoj njihove bračne i obiteljske ljubavi, koja je temeljni preduvjet zdravog odgoja djece.

O odgoju za gore navedene vrednote također trebaju voditi računa kako redoviti pastoralni rad, tako i društvene formativno-odgojne institucije (predškolske ustanove, osnovne i srednje škole, fakulteti) te pokreti, udruge i inicijative koje se bave djecom i mladima te osmišljavanjem njihova slobodnog vremena. Takvi sadržaji trebaju pronaći dostatan prostor i u vjeronaučnim i školskim planovima i programima, u sredstvima društvenog priopćavanja te drugim oblicima odgojnog utjecaja.2 Tako se 'daljnja priprava za ženidbu' odvija upravo na posredan način i to redovitim pastoralnim radom s djecom i mladima, redovitim vjeronaučnim, biblijskim, molitvenim i sličnim susretima, školskim odgoje, i obrazovanjem, kvalitetnim korištenjem slobodnog vremena i sastavna je dimenzija dječjeg i mladenačkog odrastanja.

1 FC, 66. Usp. također i ZKP, kan. 1063-1065.

2 Usp. SVETI ZBOR ZA KATOLIČKI ODGOJ, Odgojne smjernice o ljudskoj ljubavi. Obrisi spolnog odgoja, KS/Dokumenti 69, Zagreb, 1984., 48-77; FC, 37. "U tom smislu Crkva se poziva na zakon supsidijarnosti, koji je škola dužna poštivati kada sudjeluje u spolnom odgoju, tako da postupa u istom duhu koji prožima roditelje" (FC, 37).

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katoličkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katoličkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeća, kao i hrastov svijećnjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katoličkoj crkvi povezujući prošlost, sadašnjost i budućnost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png