Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Krèka

Ispis E-mail
Biskupijski dbor za pastoral braka i obitelji

Povjerenik: Ivan Kordiæ

Èlanovi sveæenici:
Renato Kuèiæ
Anton Toljaniæ (Krk)
Anton Zec (Vrbnik)
Mladen Mrakovèiæ (Rab)
Anton Bozaniæ (Mali Lošinj)

Èlanovi laici:
Karabajiæ Hrvoje (Krk)
Turèiæ Nedeljka (Krk)
Zahija Slavko (Vrbnik)
Keko Mladen (Barbat)
Dumenèiæ Zoran (Rab)
Šonje-Velièan Blanka (Novalja)
Bunièiæ Dubravka (Cres)
Kuèiæ Dinka (Mali Lošinj)
Budiniæ Madina (Mali Lošinj)


Aktivnosti za godinu 2007.

Teèajevi priprave na brak u Krku, Cresu, Malom Lošinju, Rabu, Novalji: dva puta godišnje (veljaèa i listopad).

Od 6. - 13. sviblja - Obiteljski tjedan u svim župama biskupije.

13. svibnja - Obiteljska nedjelja u veæim centrima za pojedina podruèja.

O blagdanu Svete Obitelji: (za podruèje otoka Krka) Susret obitelji.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png