Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

VIJEST: Održan sastanak povjerenika za obiteljski pastoral 29. 10. 2015.

Ispis E-mail

sastanak_poverenici_op_291015_web.jpgU prostorijama Hrvatske biskupske konferencije u èetvrtak, 29. listopada 2015. ujutro, pod predsjedanjem biskupa Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, održan je sastanak (nad)biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji. Povjerenici su prvi dio sastanka posvetili daljnjoj razradi sadržaja II. ciklusa obiteljskog pastorala 2016. - 2018.

Osobit naglasak stavljen je na uvrðivanje programa II. nacionalnih studijskih dana, koji bi se prema prijedlogu, trebali održati 22. i 23. travnja 2016. u Osijeku. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, izvijestio je o svom sudjelovanju na Osmom svjetskom susretu obitelji održanom 22. - 27. rujna 2015. u Philadelphiji, SAD. Povjerenici su informirani i o nekim drugim aktualnostima te buduæim znaèajnim dogaðajima, kao i o edukacijskim moguænostima iz obiteljskog pastorala. U drugom dijelu sastanka prof. dr. sc. Dražen Živiæ održao je izlaganje na temu "Migracijska i demografska kriza u Hrvatskoj: èinjenice i moguæa rješenja" koje je potaknulo živu raspravu, rezultat koje je zakljuèak da svako daljnje odgaðanje donošenja cjelovite, dugoroène i fleksibilne pronatalitetne obiteljske odnosno populacijske politike ozbiljno ugrožava opstojnost Hrvatske.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png