Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

O Uredu

Ispis E-mail

Ured Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj ustrojbeno djeluje u okviru Tajništva HBK pri èemu mu se, na nacionalnoj razini, povjerava osmišljavanje inicijativa i potpore u cilju sustavnog i koordiniranog razvoja pastorala braka i obitelji u hrvatskim biskupijama. Ured HBK za obitelj, prije svega, provodi zakljuèke i smjernice Sabora i Stalnog Vijeæa HBK.

Ured je utemeljen odlukom Sabora HBK, a s radom je zapoèeo 9. ožujka 2002. godine. Prvi predstojnik Ureda bio je mr. sci. p. Jure Bosanèiæ, D.I., koji je tu dužnost obavljao do listopada 2006. Do sijeènja 2004. godine p. Bosanèiæu u Uredu je pomagala gða. Štefanija Bortek Knešaurek, dr. stom. U travnju 2005. za voditelja Ureda imenovan je Petar-Krešimir Hodžiæ, dr. med., oženjen i otac èetvero djece.

Slijedom promjena naziva Vijeæa u Vijeæe HBK za život i obitelj na 46. Plenarnom zasjedanju HBK, održanom od 9. do 11. travnja 2013. u Zagrebu potvrðeno da i Ured ima nositi naziv Ured HBK za život i obitelj.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png