Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Sastanak povjerenika i sjednica Vijeæa 11. lipnja 2014.

Ispis E-mail
sastanak povjerenika 110614Sastanak (nad)biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji pod predsjedanjem krèkog biskupa mons. Valtera Župana, predsjednika Vijeæa HBK za život i obitelj, održan je u srijedu 11. lipnja 2014. ujutro u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu. Istoga dana u popodnevnim satima biskup Župan je predsjedao i sjednicom Vijeæa.

U prvom dijelu sastanka povjerenici su iznijeli kratka izvješæa o veæ održanim (nad)biskupijskim danima obitelji odnosno o tijeku priprema u onim (nad)biskupijama gdje æe se taj dan održati u drugom dijelu godine. Za sada su takva dogaðanja održana u Ðakovaèko osjeèkoj nadbiskupiji (29. ožujka), Šibenskoj biskupiji (5. travnja), Krèkoj biskupiji (6. travnja), Gospiæko-senjskoj (3. svibnja) te Poreèkoj i pulskoj biskupiji (17. svibnja), a iduæe subote, 14. lipnja u prigodi svetkovine sv. Vida, održat æe se u Rijeèkoj nadbiskupiji.

Biskup Župan je naglasio važnost biskupijskih dana u kontekstu priprave za 2. nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji koji æe se održati 19. travnja 2015. u Svetištu Majke Božje Trsatske u Rijeci na temu „Obitelj! Nositeljica života, nada i buduænost Hrvatske“. Usto, istaknuo je znaèaj molitvene sastavnice pripreme za Susret, ali i stvaranja novih i jaèanja postojeæih župnih obiteljskih zajednica u kojima bi se trebale obraðivati pripremne kateheze uz encikliku Evanðelje života.

U nastavku, dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, upoznao je povjerenike s onim što je do sada uèinjeno u pripremi Susreta. U tom kontekstu, predstavio je i obrazložio neke prijedloge sadržaja pripremnog razdoblja kao i samog Susreta o èemu su se povjerenici oèitovali iznoseæi, pritom, svoje prijedloge i ideje.

Bilo je rijeèi i o suradnji u organizaciji 3. pastoralno-katehetskog kolokvija za sveæenika koji æe se  održati poèetkom ožujka 2015. na temu "Pastoral zaruèništva. Pastoralno-katehetska priprava za brak". Povjerenici su pozdravili takvu suradnju zakljuèujuæi kako je potrebno angažiranije poraditi na unapreðenju priprave za brak zahvaæajuæi svu njenu širinu u rasponu od dalje, preko bliže pa do neposredne priprave. Takoðer, istaknuto je da se, osim sveæenika, u takvu formaciju trebaju ukljuèiti i laici. Zakljuèeno je, nadalje, da æe svakako trebati voditi raèuna o zakljuècima izvanredne Sinode, na jesen ove godine, koja æe prethoditi kolokviju, te ih integrirati u sadržaj kolokvija.

U drugom dijelu sastanka povjerenici su upoznati s aktualnom situacijom i novostima oko promjena pravnih propisa te je raspravljano što se može èiniti kako bi pravni propisi uistinu bili u korist života, braka i obitelji. Nadalje, povjerenici su obaviješteni i o tijeku priprema za 8. svjetski susret obitelji koji æe se održati u rujnu 2015. u Philadelphiji na temu "Ljubav je naše poslanje. Obitelj puna života". Naposljetku, izmijenjena su neka dobra iskustva i prakse u provoðenju obiteljskog pastorala.

Pod predsjedanjem biskupa Valtera Župana u popodnevnim satima održana je i sjednica Vijeæa HBK za život i obitelj. Vijeænici su takoðer raspravili aktualnu situaciju oko promjena pravnih propisa te oko zdravstvenog i graðanskog odgoja u školama. Donijeti su i neki konkretni zakljuèci u cilju podizanja kvalitete argumentiranog sudjelovanja u javnim raspravama i opæenito konkretizacije pomoæi obiteljima na temelju istraživanja, statistièkih pokazatelja i suradnje sa struènjacima. Vijeænici su dali svoje mišljenje na do sada uèinjeno u pripravi za 2. nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji te iznijeli neke dodatne prijedloge. Usto, odreðeni su predstavnici Vijeæa koji æe se ukljuèiti u organizaciju 3. pastoralno-katehetskog kolokvija.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png