Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

U Rimu održana konferencija "Ivan Pavao II. - papa obitelji"

Ispis E-mail
konferencija_ipii_rim.jpgU Rimu je 20. i 21. ožujka 2014. na Lateranskom sveuèilištu održana meðunarodna konferencija "Ivan Pavao II. - papa obitelji". U kontekstu skore kanonizacije tog velikog Pape, ali i priprave za biskupske sinode o obitelji konferenciju je organizirao Papinski institut „Ivan Pavao II." za studij braka i obitelji u suradnji s Vijeæem europskih biskupskih konferencija (CCEE). Na konferenciji su sudjelovali i delegati iz Hrvatske.

Na samom poèetku programa u èetvrtak 20. 03. sudionike je pozdravio predsjednik Instituta mons. Livia Meline nakon èega je uslijedila uvodna molitva. U jutarnjem dijelu programa pod naslovom "Papa obitelji: osoba i poslanje" o blaženom Papi govorili su oni koji su s njime prisno suraðivali poput kardinala Carla Caffarre, prvog predsjednika Instituta i prof. Stanislawa Grygiela, predsjednika katedre "Karol Wojty³a", koji je desetljeæima zajedno sa suprugom Ludmilom prijateljevao s njim. Uz to, kardinal Caffarra tom je prigodom blagoslovio ikonu uskoro svetog Ivana Pavla II. koja resiti taj Institut kojega je upravo bl. Papa ciljano osnovao 1981. godine.

U popodnevnom dijelu programa na temu "Pastoralna plodnost pristupa Ivana Pavla II. - svjedoèanstva biskupa" sudionicima su se obratila trojica biskupa s tri kontinenta: mons. Giancarlo Petrini iz Brazila, mons. George kardinal Alencherry iz Indije te mons. Valerian M. Okeke iz Nigerije. Oni su na temelju konkretnih primjera djelovanje Crkve u svojim zemljama ukazali na plodove nauèavanja Ivana Pavla II. u obiteljskom pastoralu.

U petak 21. 03. sudionici konferencije prvo su u 7 sati u bazilici sv. Petra slavili svetu misu koju je, pri grobu bl. Ivana Pavla II., predvodio kardinal Caffarra. Treæi dio programa "Pastoralna plodnost pristupa Ivana Pavla II. - svjedoèanstva bivših studenata", poslužio je da laici i osobe posveæenog života s pet kontinenata (Afrika, Azija, Europa, Sjeverna i Južna Amerika), sve bivši studenti Instituta, iznesu svoja osobna iskustva rada u obiteljskom pastoralu na temelju uèiteljstva bl. Pape.

Popodnevni dio programa bio je namijenjen delegatima 22 biskupske konferencije koji su se odazvali pozivu Vijeæa europskih biskupskih konferencija (CCEE). Hrvatsku biskupsku konferenciju predstavljali su mons. Valter Župan, predsjednik Vijeæa za život i obitelj te dr. petar-Krešimi Hodžiæ, voditelj istoimenog Ureda. Taj dio programa imao je naslov "Resursi obiteljskog pastorala pred današnjim izazovima", a moderirao ga je mons. Duarte da Cunha, generalni tajnik CCEE-a.

Sudionicima se prvo obratio kardinal Lorenzo Baldisseri, generalni tajnik Biskupske sinode, iznoseæi neke naglaske vezane uz bogatu ostavštinu bl. Pape Ivana Pavla II. Crkvi, ali i neke èinjenice vezane uz pripremu i održavanje sinoda o obitelji. Potom su uslijedila još èetiri izlaganja eminentnih struènjaka koji su dali svoj osvrt na zadanu temu. Konferencija je zakljuèena završnom raspravom nazoènih delegata.
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png