Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Teologija tijela za poèetnike u izdanju Verbuma

Ispis E-mail

tt_west.jpg Uoèi Valentinova i Svjetskog dana braka u izdanju Verbuma iz Splita svjetlo dana ugledala je knjiga "Teologija tijela za poèetnike" autora Christophera Westa, najpoznatijeg popularizatora toga uèenja pape Ivana Pavla II. o tijelu i ljudskoj spolnosti. Buduæi da živimo u vremenu obilježenim dubokom krizom spolnosti, pri èemu se uporno pokušava iskrivljavati istina o tome da je spolnost nešto dobro i sveto, postavlja se pitanje postoji li izlaz. Upravo "teologija tijela" Ivana Pavla II. daje odgovore za kojima u svojoj nutrini èezne svaki èovjek. S obzirom da su izvorne keteheze zahtjevne za èitanje i razumijevanje, Christopher West u spomenutoj knjizi na jednostavan i svakome razumljiv naèin nudi sažetak Papina uèenja o spolnosti.

Teologija tijela za poèetnike istražuje duboku povezanost izmeðu spolnosti i najdubljih pitanja ljudske egzistencije, obraðujuæi kljuène teme:

- Što je smisao života?
- Zašto nas je Bog stvorio kao muško i žensko i koja je svrha spolnosti?
- Kako možemo postiæi istinsku sreæu na zemlji?
- Koja je uloga braka i spolnosti u braku?
- Kako možemo iskusiti ljubav za kojom èeznemo u dubini svojih srca?

Svojim sadržajem i jednostavnim pristupom ova æe knjiga biti od koristi svima koje žele upoznati dostojanstvo i narav ljudske spolnosti, a više informacija o teologiji tijela zainteresirani mogu pronaæi unutar Poveznica (linkova) na ovoj mrežnoj stranici.

 

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png