Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica

Sastanak (nad)biskupijskih povjerenika

Ispis E-mail

  za brak i obitelj

U utorak 6. veljaèe u organizaciji Ureda HBK za obitelj održan je prvi ovogodišnji sastanak (nad)biskupijskih povjerenika za brak i obitelj u dvorani Tajništva HBK u Zagrebu. Uz djelatnike Ureda HBK za obitelj i (nad)biskupijske povjerenike sastanku je nazoèio i biskup Valter Župana, predsjednik Vijeæa HBK za obitelj.

Nakon uvodnih rijeèi i molitve biskupa Župana, voditelj Ureda dr. Petar-Krešimir Hodžiæ upoznao je povjerenike s nekim aktualnim i buduæim dogaðanjima te je ukazao na nastojanja i planove oko obilježavanje Dana života 2007. i 2008. na nacionalnoj razini. Povjerenici su izvijestili o obilježavanju Dana života u svojim biskupijama, a pokazalo se kako su najsadržajnija obilježavanja u onim biskupijama gdje djeluju udruge, pokreti ili zajednice koji se zauzimaju za život. U nastavku su meðunarodni gosti mons. Paul Bitoon iz Vatikana te supružnici Paul i Pavla iz Slovenije povjerenicima predstavili pokret Supružnici za Krista. Pokreta odobren od Vatikana kao meðunarodno privatno vjernièko društvo prisutan je u 158 zemalja svijeta s preko milijun èlanova, a svojim programima obuhvaæa obiteljski život od majèine utrobe od groba zahvaæajuæi djecu, mlade, samce, supružnike te razvedene.

Središnja tema susreta bila je inicijativa za unapreðenje priprave za brak kao odgovor na poziv pape Ivana Pavla II iz apostolske pobudnice Obiteljska zajednica da Crkva treba promicati najbolje i najintenzivnije programe priprave za brak. U cilju racionalnog korištenja resursa bilo je rijeèi o koordiniranju nastojanja na nacionalnoj razini te s tim u vezi preporuke da se unutar biskupijskih povjerenstava za brak i obitelj odredi braèni par ili osoba za nositelja pastorala priprave za brak.

U završnom dijelu sastanka povjerenicima je predstavljen prijedlog strukture web-stranice Ureda HBK za obitelj te je najavljen studijski dan za djelatnike i suradnike obiteljskog pastorala u povodu pete obljetnice djelovanja Ureda HBK za obitelj koji æe se održati u petak 9. ožujka 2007. u Zagrebu.

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png