Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Zauzimanje za život (pro-life)

U službi života

Ispis E-mail

(usp. Direktorij, 52.)

 

U promicanju kulture života Crkva želi podsjetiti supružnike da je njihova braèna zajednica zapravo zajednica ljubavi u kojoj oni - koji više nisu dvoje nego jedno tijelo - trebaju biti otvoreni prema životu. Otvorenost prema životu podrazumijeva odgovorno roditeljstvo u razumijevanju obilježja i naravi same braène ljubavi koja je ljudska, posvemašnja, vjerna, iskljuèiva i plodna ljubav. Pri tome kršæanski supružnici moraju voditi raèuna o neraskidivoj vezi izmeðu dvojakog smisla braènog èina: smisla sjedinjenja i smisla raðanja, pa ih je potrebno dostatno pouèiti da bi se u radosti i ljubavi mogli služiti prirodnim regulacijom plodnosti. Nadasve, supružnici trebaju biti utvrðeni glede neprocjenjive vrijednosti i bogatstva ljudskog života, treba im pomoæi kako bi se potrudili od svoje obitelji naèiniti svetište života. Crkva želi radosno naviještati da je ljudski život najveæi i najèudesniji Božji dar, jer živo vjeruje da je ljudski život, pa i kad je slabašan i muèan, uvijek velièanstven dar Božje dobrote. Crkva se osjeæa pozvanom promicati i braniti ljudski život na svaki naèin i to ljudski život u bilo kojem obliku i stadiju.

Cijeli tekst...
 

Izazovi biogenetskog inženjerstva i s njime povezana pitanja

Ispis E-mail

(usp. Direktorij 57.)

 

U novije vrijeme sve veæi izazov ljudskom životu nameæu dostignuæa biogenetièkog inženjerstva, jer razlièitim postupcima èovjek danas može zahvaæati u procese razvoja ne samo da bi pomogao, nego i da njima manipulira. Crkva cijeni dostignuæa suvremene znanosti ako su èovjekovo pomagalo u promicanju njegovog cjelovitog razvoja i za opæu korist ljudskog napretka. No znanost i tehnika takoðer zahtijevaju po svojem unutrašnjem smislu bezuvjetno poštivanje temeljnih mjerila æudorednosti, posebice s obzirom na ljudski život i njegove poèetke. Ti su kriteriji: poštivanje, obrana i promicanje èovjeka, ponajviše njegovoga temeljnog prava na život, te njegovog dostojanstva kao osobe obdarene duhovnom dušom.1

1 Usp. DnV, Uvod.

Cijeli tekst...
 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png