Uncategorized

Prva međunarodna konferencija o pastoralu starijih osoba »Bogatstvo mnogih godina života« Dikasterija za laike, obitelj i život (Rim, 29. – 31. siječnja 2020.)

Od 29. – 31. siječnja 2020. godine u Rimu će se u organizaciji Dikasterija za laike, obitelj i život održati Prva međunarodna konferencija o pastoralu starijih osoba »Bogatstvo mnogih godina života«. Tema će se obraditi unutar tri tematske cjeline: 1) Crkva bliska starijim osobama, 2) Obitelj i starije osobe i 3) Poslanje starijih osoba u Crkvi. Previđena je i audijencija sa Svetim Ocem.

 

Related posts

U Rimu održan Međunarodni kongres »DA životu! Briga za dragocjeni dar života u njegovoj krhkosti«

obitelj_admin

Objavljena tema Svjetskog susreta obitelji u Rimu 2021.

obitelj_admin