Kateheze pape Franje o smislu i vrijednosti starosti

obitelj_admin

Papina kateheza na općoj audijenciji, 23. veljače 2022. / Milost vremena i savez životnih dobi

Papina kateheza na općoj audijenciji, 2. ožujka 2022. / Dugovječnost – znak i prilika

Papina kateheza na općoj audijenciji, 16. ožujka 2022. / Starost – izvor dobra za bezbrižnu mladost

Papina kateheza na općoj audijenciji, 23, ožujka 2022. / Oproštaj i nasljeđe: sjećanje i svjedočenje

Papina kateheza na općoj audijenciji, 30. ožujka 2022. / Vjernost Božjem pohodu za naraštaj koji dolazi

Papina kateheza na općoj audijenciji, 20. travnja 2022. / »Poštuj oca i majku«: ljubav prema proživljenom životu

Papina kateheza na općoj audijenciji, 27. travnja 2022. / Noemi, savez između generacija koji otvara budućnost

Papina kateheza na općoj audijenciji, 4. svibnja 2022. / Eleazar – dosljednost vjere, baština časti

Papina kateheza na općoj audijenciji, 11. svibnja 2022. / Judita – divljenja vrijedna mladost i velikodušna starost

Papina kateheza na općoj audijenciji, 18. svibnja 2022. / Job. Prokušanost vjere, blagoslov iščekivanja

Papina kateheza na općoj audijenciji, 25. svibnja 2022. / Propovjednik: neprozirna tama smisla i stvari u životu

Papina kateheza na općoj audijenciji, 1. lipnja 2022. / »Ne zabaci me u starosti: kad mi malakšu sile, ne zapusti me!« (Ps 71, 9)

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 8. lipnja 2022. / »Kako se čovjek može roditi kad je star?«

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu, 15. lipnja 2022. / Radosno služenje u vjeri koje se uči u zahvalnosti

Papina kateheza na općoj audijenciji u srijedu 22. lipnja 2022. / Petar i Ivan

Poveznice na kateheze napisane su redoslijedom kako su objavljivane na mrežnim stranicama Informativne katoličke agencije.