Izdvojeni događaj Vijesti

Međunarodni dan starijih osoba 2020.

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se 1. listopada. Inače, taj dan proglasila je Glavna Skupština Ujedinjenih naroda 14. prosinca 1990. rezolucijom 45/106, da bi se naglasila važnost osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i mogućnostima osoba treće dobi. U 2020. obilježava se 30. obljetnica donošenja rezolucije.

Kako stoji na mrežnim stranicama Ujedinjenih naroda, obilježavanje Međunarodnog dana starijih osoba 2020. uslijed pandemije COVID-19, koja osobito pogađa starije, programski je usmjereno na aktivnosti koje će podizati svijest o njihovim specifičnim potrebama. Naglašava se, također, prepoznavanje doprinosa starijih osoba vlastitom zdravlju te višestrukih uloga koje imaju u fazama pripravnosti i odgovora na aktualnu kao i neku buduću pandemiju.

Zbog spomenutih razloga, kao i činjenica da je ovu godinu UN proglasio Godinom medicinske sestre i primalje, ovogodišnjim Međunarodni danom starijih osoba ističe se uloga zdravstvenih djelatnika u doprinosu zdravlju starijih osoba, s posebnim uvažavanjem zanimanja medicinske sestre. Time se dodatni fokus stavlja na ulogu žena, koje su relativno podcijenjene, a nerijetko neadekvatno vrednovane i plaćene.

Također, ovogodišnje obilježavanje prigoda je za promicanje Desetljeća zdravog starenja (2020. – 2030.) čime se želi pomoći okupljanju UN-ovih stručnjaka, civilnog društva, vladâ i zdravstvenih struka kako bi razgovarali o pet strateških ciljeva Globalne strategije i akcijskog plana za starenje i zdravlje, uz bilježenje napretka i izazovâ u njihovom ostvarivanju.

Izabranom temom Međunarodnog dana starijih osoba 2020. žele se postići sljedeći ciljevi:

  • Obavijestite sudionike o strateškim ciljevima Desetljeća zdravog starenja.
  • Podignite svijest o posebnim zdravstvenim potrebama starijih osoba i njihovom doprinosu vlastitom zdravlju i funkcioniranju društava u kojima žive.
  • Povećati svijest i uvažavanje uloge radne snage u zdravstvu u održavanju i poboljšanju zdravlja starijih osoba, s posebnom pažnjom na sestrinsku struku.
  • Iznijeti prijedloge za smanjenje zdravstvenih razlika između starijih osoba u razvijenim zemljama i zemljama u razvoju, kako bi se “nikoga ne ostavljalo”.
  • Povećati razumijevanje utjecaja COVID-19 na starije osobe i njegovog utjecaja na zdravstvenu politiku, planiranje i stavove.