Događanja Vijesti

Predstavljeno pismo »Dobri Samarijanac« Kongregacije za nauk vjere

U Vatikanu je 22. rujna 2020. objavljen dokument »Dobri Samarijanac« (Samaritanus bonus) u kojem se obrađuje skrb o osobama u kritičnim i završnima fazama života ističući da su eutanazija i potpomognuto samoubojstvo i dalje etički zabranjeni. Kako prenosi Vatican News, pismo, koje je na 23 stranice priredila Kongregacije za nauk vjere, temelji se na njezinom prethodnom priopćenju iz 1980. godine, dokumentima sv. pape Ivana Pavla II., ali i izjavama pape Franje koji opetovano osuđuje kulturu odbacivanja u odnosu prema bolesnima i slabijima, nedostatnu skrb za trpeće i nove predodžbe o indvidualističkom samootkupljenju. (podrobnije ovdje, preuzimanje na svjetskim jezicima ovdje)