Vijesti

Objavljen dokument »Kršćanska ženidba – Sakramentalnost ženidbe krštenih vjernika« Vijeća za nauk vjere HBK

Vijeće za nauk vjere HBK kojim presjeda sisački biskup dr. Vlado Košić objavilo je dokument »Kršćanska ženidba – Sakramentalnost ženidbe krštenih vjernika« sa svrhom pojašnjenja biti i naravi kršćanske ženidbe (cjeloviti tekst ovdje).

Dokument sadrži osam cjelina: 1. Uvod: Suvremeni izazovi, 2. Naravna svetost ženidbe, 3. Ženidba i Krist, 4. Domaća Crkva, 5. Ženidba i vjera, 6. Nedokidivost sakramenta, 7. Pastoralni izazovi i 8. Zaključak: Deset teza. Kako je navedeno u zaključku dokument se može sažeti u deset teza:

1) Ženidba pripada ljudskoj naravi i stoga postoji naravno pravo na ženidbu.

2) Svaka ženidba, ako je u skladu s ljudskom naravi, ima vrijednost i dostojanstvo.

3) Isus je obnovitelj izvorne istine o ženidbi, njezinom jedinstvu i nerazrješivosti.

4) Ženidba krštenih neodvojiva je od odnosa s Kristom po Crkvi, započetog u vjeri i krštenju.

5) Ženidba krštenih je znak ljubavi Krista i Crkve, sa zadaćom oblikovanja “domaće Crkve”.

6) Formalno-ugovorno poimanje ženidbe razlikuje se od sakramenta ženidbenog saveza, te se stoga za vjernike bitno razlikuju civilna ženidba i sakramentalna ženidba.

7) Kršteni zaručnici su služitelji sakramenta kao službenici Crkve.

8) Crkva ne može rastaviti tvrdu i izvršenu ženidbu.

9) Nužna je pastoralna skrb i za one koji ne mogu živjeti puno sakramentalno zajedništvo Crkve.

10) Prethodne teze mogu se shvatiti, ovisno o naravnom ili nadnaravnom redu na koji se pojedina teza ili njezin određeni dio odnosi, u svjetlu naravne istine glede sadržaja ispravne ženidbene nakane, odnosno po vjeri u Krista Spasitelja, u otajstvu Crkve.