Događanja Vijesti

Ponuda novih sadržaja za katoličke muškarce

Na svetkovinu sv. Marka Križevčanina u subotu 7. rujna 2019. godine pokrenut je portal »Muževni budite«  za katoličke muškarce koji nudi ne samo sadržaje za čitanje već se svi katolički muškarci, i oni željni da postanu muškarac po Božjem naumu, mogu uključiti u aktualne inicijative koje portal nudi kako bi se vježbali kreposti o kojima se može čitati.

U ponedjeljak 9. rujna 2019. godine utemeljeno je Bratstvo bl. Karla I. koje je plod želje da se međusobno povežu polaznici programa Exitus s ciljem okupljanja i formiranja katoličkih muškaraca koji u svom okruženju, u Crkvi i, najvažnije, u sebi samima osjećaju dubinski utjecaj dviju velikih kriza našeg vremena: krize duha i krize muškosti. (detaljnije ovdje)