Korisni materijali i programi

Priruènik za Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji 2015. sa studijskim vodièem za prouèavanje enciklike Evanðelje života i katehezama / pdf  935.56 Kb

Projekt "Mozaik obiteljskih prava" na temelju Povelje o pravima obitelji Svete Stolice (letak, uvod)

Priruènik za župne zajednice obitelji (Zagrebaèka nadbiskupija) / pdf  500.60 Kb

Izbor programa za unapredjenje i ozdravljenje braka i obitelji / pdf pdf 140 Kb

Akademija za obiteljsku predagogiju (preklopnica)

Pripremne kateheze za V. Svjetski susret obitelji u Valenciji za rad s obiteljima / pdf pdf 194 Kb)

Zakljuèci teološko-pastoralnog kongresa s V. Svjetskog susreta obitelji u Valenciji (4.-7. srpnja 2006.) / pdf pdf 126 Kb

12 godišnjih susreta za obiteljske zajednice prema metodi Vidi-Prosudi-Djeluj (1) / pdf pdf 121 Kb

12 godišnjih susreta za obiteljske zajednice prema metodi Vidi-Prosudi-Djeluj (2): «Blaženstva kao izvor sreæe» / pdf pdf  234 Kb

Letak pokreta Supružnici za Krista (eng. Couples for Christ) / pdf pdf  426 Kb