Izazov majcinstva - RADIO EMISIJE

 im_radio_emisije_banner.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Na Radio Mariji i HKR-u zapoèeto je emitiranje radio emisija Izazov majèinstva koje obraðuju istoimeni katehetski materijal za osnaživanje žena/majki u odgovornom ispunjavanja poslanja u obitelji, Crkvi i društvu prireðen za pastoralnu godinu 2017. / 2018. u sklopu u sklopu Drugog ciklusa obiteljskog pastorala (2016. - 2018.) posveæenog temi Oèinstvo i majèinstvo - dva lica roditeljskog poslanja.

Raspored emitiranja i teme emisija pogledati ovdje ili preuzeti letak.