Predstavljanja katehetskog materijala u Zagrebackoj nadbiskupiji

U srijedu, 25. listopada 2017. godine u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu u Zagrebu održano je predstavljanje katehetskog materijala »Izazov oèinstva« i »Izazov majèinstva« za osnaživanje muškaraca/oèeva odnosno žena/majki u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu, a koje su Vijeæe odnosno Ured Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj priredili u sklopu Drugog ciklusa obiteljskog pastorala (2016. - 2018.) posveæenog temi »Oèinstvo i majèinstvo - dva lica roditeljskoga poslanja«.

io-im_predstavljanje_zagreb_npi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Foto:NPI

Bilo je treæe predstavljanje u nizu koje je za potrebe Zagrebaèke nadbiskupije organiziralo Povjerenstvo za pastoral obitelji na èelu s mons. Zlatkom Korenom. Prethodna dva održana su u ponedjeljak, 23. listopada u Nacionalnom svetištu svetoga Josipa u Karlovcu za Karlovaèko-gorièki arhiðakonat te u utorak, 24. listopada u Župi Sveti Križ Zaèretje za Zagorski arhiðakonat. Dajuæi potporu nastojanjima da se materijal poène koristiti u župama diljem nadbiskupije na svim predstavljanjima sudjelovao je i preè. mr. Marko Kovaè, Biskupski vikar za pastoral i povjerenik za vjernike laike.

Materijale su na dinamièan naèin predstavili dr. Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, zajedno s èlanovima i èlanicama radnih skupina koji su sudjelovali u prireðivanju katehetskih materijala. Naglasili su važnost katehetskog rada s roditeljima u župama koji je u nas još uvijek slabo zastupljen. Naznaèili su izazove i radosti oèinstva i majèinstva koji su, izmeðu ostalog, bili podloga nastanku katehetskih materijala, potkrijepivši ih i svojim osobnim svjedoèanstvima.

Naposljetku, razložili su sastavnice oba kompleta materijala: Molitvu oca / Molitvu majke, Smjernice za ispit savjesti oèeva / Smjernice za ispit savjesti majki, priruènike s deset tematskih kateheza i pripadajuæe upute za voditelje / voditeljice koje uvelike pomažu da se materijal uz nešto truda može vrlo svrhovito upotrijebiti na dobrobit roditelja i njihove djece. Uz pomoæ primjera dobre prakse i dosadašnjih iskustva, sudionici predstavljanja - sveæenici i laici - potaknuti su da preuzmu materijal u tiskanom izdanju i da ga, sukladno moguænostima, koriste i obraðuju u svojim župama u cilju priprave za Treæi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji u Solinu, 15. i 16. rujna 2018. godine.