Izazov majcinstva: radio-emisije

RASPORED EMITIRANJA EMISIJA »IZAZOV MAJÈINSTVA«

NA RADIO MARIJI I HKR-u U 2017. I 2018. GODINI

 

 rm_hr.jpg

 

EMISIJA

prva srijeda u mjesecu

10.30 – 11.15 sati

Uvodna

20. 09. 2017.

Bog – izvor majèinstva

04.10. 2017.

Brak – oslonac majèinstva

01. 11. 2017.

Savez žene i života – preduvjet majèinstva

06. 12. 2017.

Djeca – majèinstvo u svagdašnjici

03. 01. 2018.

Ranjeno majèinstvo

07. 02. 2018.

Duhovno majèinstvo

07. 03. 2018.

Majka u Crkvi

04. 04. 2018.

Majka u društvu

02. 05. 2018.

Majèinstvo Blažene Djevice Marije

06. 06. 2018.

Svetost – cilj majèinstva

04. 07. 2018.

Zakljuèna/evaluacijska

01. 08. 2018.

 

 

 logo_hkr.jpg

 

EMISIJA

Druga srijeda u mjesecu

20.30 – 21.30 sati

Uvodna

11. 10. 2017.

Bog – izvor majèinstva

08. 11. 2017.

Brak – oslonac majèinstva

13. 12. 2017.

Savez žene i života – preduvjet majèinstva

10. 01. 2018.

Djeca – majèinstvo u svagdašnjici

14. 02. 2018.

Ranjeno majèinstvo

14. 03. 2018.

Duhovno majèinstvo

11. 04. 2018.

Majka u Crkvi

09. 05. 2018.

Majka u društvu

13. 06. 2018.

Majèinstvo Blažene Djevice Marije

11. 07. 2018.

Svetost – cilj majèinstva

08. 08. 2018.

Zakljuèna/evaluacijska

12. 09. 2018.

 

 

Emisije se temelje na katehetskom materijalu »Izazov majèinstva« za osnaživanje žena/majki u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu, koji je radna skupina Vijeæa HBK za život i obitelj priredila za pastoralnu godinu 2017. /2018. u sklopu Drugog ciklusa obiteljskog pastorala (2016. – 2018.) posveæenog temi Oèinstvo i majèinstvo – dva lica roditeljskog poslanja.