VIJEST: Sjednica Vijeæa HBK za život i obitelj

sjednica_vijeca_291015_web.jpgPosljednji put pod predsjedanjem mons. Valtera Župana, krèkog biskupa u miru, u èetvrtak, 29. listopada 2015. popodne u prostorijama Hrvatske biskupske konferencije održana je sjednica Vijeæa HBK za život i obitelj. Vijeænici su biskupu Županu prigodnim darovima zahvalili za gotovo 18 godina predsjedanja Vijeæem, a on ih je u svojim završnim rijeèima ohrabrio da, unatoè svim protivštinama, ne posustanu u zauzimanju za život, brak i obitelj.

Nakon uvodne molitve i pozdravnih rijeèi biskupa Župana, vijeænici su prvo upoznati s okolnostima donošenja novoga Obiteljskog zakona koji je izglasan u Hrvatskom saboru 20. rujna 2015. pred samo njegovo raspuštanje, kao i s moguæim posljedicama njegovoga provoðenja s obzirom da stupa na snagu veæ 1. studenoga ove godine. U raspravi koja je uslijedila razmatralo se što je potrebno uèiniti kako bi u Republici Hrvatskoj brak i obitelj, kao dvije stožerne institucije od presudne važnosti za dobrobit èitavog društva, uistinu bile zaštiæene i podržane na svim razinama poèevši od one zakonodavne.

Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj, dao je kratak prikaz Osmog svjetskog susreta obitelji održanog 22. - 27. rujna 2015. u Philadelphiji, SAD na kojemu je bio jedini sudionik iz Hrvatske. U tome kontekstu naglašena je važnost sudjelovanja na struènim skupovima na kojima se produbljuju znanja, šire spoznaje i predstavljaju iskustva dobrih praksi u pastoralnoj i društvenoj skrbi za život, brak i obitelj. Zakljuèeno je kako bi na iduæi svjetski susret koji æe se održati 2018. u irskom Dublinu svakako bilo bolje poslati brojniju delegaciju, jer æe se tako moæi pokriti veæi broj usporednih kongresnih izlaganja i time, po povratku, omoguæiti bolji prijenos znanja i iskustva meðu pastoralnim djelatnicima i suradnicima u Hrvatskoj.

Prof. dr. sc. Dražen Živiæ, èlan Vijeæa, održao je izlaganje na temu "Migracijska i demografska kriza u Hrvatskoj: èinjenice i moguæa rješenja" koje je meðu vijeænicima izazvalo zabrinutost za buduænost Hrvatske. Vijeænici su se složili kako bi èim prije trebalo ostvariti ono na što su hrvatski biskupi potaknuli u svome apelu iz travnja ove godine.