Poziv na svetost u braku

sveti_supruznici.jpgSvetost nije rezervirana samo za osobe posveæenog života, pape, biskupe, sveæenike, redovnike i redovnice, veæ su na svetost svi pozvani. O tome govori i dokument Hrvatske biskupske konferencije "Pozvani na svetost" iz 2002. godine. Dakle, svetost je moguæe ostvariti i u braènom odnosno obiteljskom životu.

Meðutim, do 2001. blaženima ili svetima u Katolièkoj crkvi proglašavani su samo pojedinci i to u najboljem sluèaju udovice i udovci, a onda je 25. studenog 2001., uz dvadesetu obljetnicu apostolske pobudnice "Obiteljska zajednica", sveti papa Ivan Pavao II. blaženima proglasio supružnike Mariu Luisu i Luigia Beltrame Quattrocchi iz Italije. Potom su 2008. blaženima proglašeni roditelji sv. Male Terezije Louis Martin i Maria Zélia Guérin iz Francuske. Najavljeno je da æe potonji biti proglašeni svetima tijekom redovne sinode biskupa u listopadu 2015. i tako postati prvi sveti braèni par u Katolièkoj crkvi.

Usto, u procesu za beatifikacije su i tri braèna para koji su preminuli na glasu svetosti. To su Sluge Božje Sergio i Domenica Bernardini iz Italije, kojima su priznate heriojske kreposti dekretom iz svibnja ove godine, Marcello i Anna Maria Inguscio iz Italije te Tomás Alvira i Francisca Domínguez iz Španjolske.

 

Blaženici i sveci osvjetljuju nam put dajuæi smjernice i za naš život pa je stoga dobro i korisno poznavati njihove životopise. Proglašenja braènih parova blaženima i svetima poruka su nade, utjehe i potpore obiteljima koje su danas pritisnute mnogim problemima i teškoæama..