Kalendar dogaðanja u 2015.

5. veljaèe - sastanak (nad)biskupijskih povjerenika za pastoral braka i obitelji (zgrada HBK, Ksaverska cesta 12a, Zagreb)

3. i 4. ožujka - IV. pastoralno-katehetski kolokvij za sveæenike na temu "Pastoral braka i obitelji s posebnim osvrtom na pastoral zaruèništva" (Nadbiskupijski pastoralni institut, Kaptol 29, Zagreb)

5. ožujka - Sveæenièki dan Sisaèke biskupije (Veliki Kaptol, Trg bana Josipa Jelaèiæa 9, Sisak)

6. ožujka - Sjednica Operativnog odbora za Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji (Franjevaèki samostan na Trsatu, Frankopanski trg 12, Rijeka)

6. i 7. ožujka -  struèni skup za djelatnike katolièkih vrtiæa na temu "Doprinos katolièkih vrtiæa u evangelizaciji obitelji" (Samostan Bezgrješnog zaèeæa BDM, Av. Gojka Šuška 2, Zagreb-Dubrava)

18.  travnja - Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji: program u rijeèkoj katedrali u 19 sati, pjevana Veèernja u bazilici Trsatskog svetišta u 20 sati

19. travnja -  Drugi nacionalni susret hrvatskih katolièkih obitelji u perivoju Svetišta Majke Božje Trsatske u Rijeci: uvodni program od 10 sati,  euharistijsko slavlje u 12 sati

4. i 5. rujna - Edukacijsko-formacijski susret braènih i obiteljskih savjetovatelja iz Hrvatske i BiH (Ogulin)

22. - 27. rujna - Osmi svjetski susret obitelji (Philadelphia, SAD)