Suradnja ureda za obitelj Rijeèke Nadbiskupije

 

Od 2004. godine Ured za obitelj Rijeèke Nadbiskupije zapoèeo je suradnju sa Primorsko goranskom županijom, Upravni odjel za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, što je održano do danas. Kasnije se takoðer zapoèela suradnja i sa Gradom Rijeka, odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb što je takoðer aktualno. Od prošle godine, Ured suraðuje sa Ministarstvom obitelji, branitelja i meðugeneracijske solidarnosti. Programi sa kojima se Ured za obitelj predstavio i u lokalnoj zajednici i na nacionalnoj razini su Obiteljsko i braèno savjetovalište, te Praæenje mladih braènih parova. Upravo su navedeni programi prepoznati i ocjenjeni kao kvalitetni, a napose korisni društvenoj zajednici jer su preventivnog karaktera. Kroz programe je istaknuta velika briga za brak i obitelj, pružanje pomoæi, ali i pouèavanje, poticanje i osvješæivanje braènih partnera da je brak održiv samo ako se uz Božju pomoæ oboje supružnika zalažu. Osim toga kroz navedene programe se osobito ljude osvješæuje da æe obiteljska dinamika, ostvarivanje roditeljske uloge biti uspješnije kada se partneri slažu, razumiju, podržavaju, poštivaju i zauzimaju jedan za drugog. A podržavanje ovakvih nastojanja kroz rad Ured za obitelj doprinosi boljem ozraèju u cjelokupnoj društvenoj zajednici.