Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Obiteljski pastoral u Hrvatskoj

Obiteljski pastoral

Ispis E-mail

prema Direktoriju za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj

 

Zanimanje i briga crkvene zajednice za braèni i obiteljski život, za njegovu kvalitetu i zdravlje, pripada samom poslanju Crkve. Njoj na srcu leži ne samo braèni i obiteljski život njezinih sinova i kæeri nego i svakoga èovjeka. Služeæi èovjeku, ona služi Kristu. Upravo radi toga i Crkva u Hrvatskoj želi domisliti i organizirati sustavni pastoral braka i obitelji i istodobno pružiti ruku suradnje svim ljudima dobre volje te društvenim strukturama u zajednièkom promicanju vrednota i dobrobiti braka i obitelji u hrvatskom društvu.

 

Po naumu Oca koji nas stvori, dobro ljudske osobe, svake društvene zajednice i ljudskoga roda uopæe, te kršæanski i crkveni život ostvaruju se preko obitelji utemeljene na braku, u skladu sa zakonitošæu upisanom u ljudsku narav u samom otajstvu stvaranja èovjeka »u poèetku« (usp. Post 1, 26-27). To je dobro usko povezano sa zdravljem braène i obiteljske zajednice: èovjek se raða u obitelji, u obitelji odrasta i živi. Život naroda, država te svih oblika ljudskog udruživanja prolazi kroz obitelj. U njoj se trajno prianja uz ideale èovjekoljublja, sebedarja, plemenitosti, ljudskosti, koji ne ostaju samo u krugu obitelji nego se nužno po naravi stvari prenose i izvan obiteljske zajednice.

Živi li tko skladnim braènim i obiteljskim životom, protkanim iskustvom uzajamnoga prihvaæanja, povjerenja, praštanja, on te iste vrednote prenosi i u društveni život: na svoje radno mjesto, odnose u društvu, društvene strukture i politièki život. Vrijednosti koje upijaju u ozraèju braènog života svojih roditelja i u obiteljskom ambijentu, odrastajuæi, djeca sa sobom nose u život i prenose ih u svoje obitelji, u profesionalne odnose i u sve druge oblike društvenog života.

Obitelj je kolijevka i osnovna stanica društva. Ona je istodobno i prvo i trajno mjesto odgoja i duhovnog rasta, i to ne samo jedne osobe nego i èitavog naroda. Tako je obitelj 'duhovno rodoslovlje' pojedine osobe te 'žarište' civilizacije ljubavi.11 Sroðena s ljudskim društvom, ona je u njegovu središtu i temelj je njegove buduænosti. Istodobno i ljudsko društvo snažno utjeèe na stabilnost, postojanost i kvalitetu braènog i obiteljskoga života, što se povratno odražava na život društvene zajednice. Utjelovljeni Sin Božji, u kojemu je sva punina objave, pravi Bog i savršeni èovjek, izabrao je kao mjesto svojega roðenja i odrastanja jednu obitelj. Time je ne samo posvetio obiteljski život nego je pokazao i vrijednost i važnost obitelji kao prirodnog i redovitog ambijenta za normalni razvoj i rast ljudske osobe. Svojom prisutnošæu na svadbi u Kani Galilejskoj blagoslovio je i braènu i obiteljsku ljubav (usp. Iv 2, 1-12).

Utjelovljeni, raspeti i uskrsli Isus Krist je i put Crkve (usp. Iv 14, 6). A, buduæi da se na neki naèin sjedinio i poistovjetio sa svakim èovjekom22, Isus Krist pokazuje da je konkretan èovjek »put Crkve«33. Ona ga nužno slijedi korak po korak takoðer kroz njegov braèni i obiteljski život. Zanimanje i briga crkvene zajednice za braèni i obiteljski život, za njegovu kvalitetu i zdravlje, pripada stoga samom poslanju Crkve. Njoj na srcu leži ne samo braèni i obiteljski život njezinih sinova i kæeri nego i svakoga èovjeka. Služeæi èovjeku, ona služi Kristu. Upravo radi toga i Crkva u Hrvatskoj želi domisliti i organizirati sustavni pastoral braka i obitelji i istodobno pružiti ruku suradnje svim ljudima dobre volje te društvenim strukturama u zajednièkom promicanju vrednota i dobrobiti braka i obitelji u hrvatskom društvu.

1 1 Usp. Pob, 13.

2 Usp. GS, 22.

3 Usp. RH, 14.

:: Popis kratica

 
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png