Ured Hrvatske biskupske konferencije za obitelj

Naslovnica arrow Vijesti i najave
Vijesti i najave

Izazov majcinstva - RADIO EMISIJE

Ispis E-mail

 im_radio_emisije_banner.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Cijeli tekst...
 

Katehetski materijal IZAZOV OCINSTVA

Ispis E-mail
Katehetski materijal Izazov oèinstva za osnaživanje muškaraca/oèeva u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu nastao je u sklopu Drugoga ciklusa obiteljskog pastorala Crkve u Hrvatskoj (2016. - 2018.) posveæen temi Oèinstvo i majèinstvo - dva lica roditeljskog poslanja. Plod je rada Radne skupine pri Uredu HBK za život i obitelj u koju su uz bili ukljuèeni i laici i sveæenici. Buduæi da je rijeè o jedinstvenom materijalu namijenjenom muškarcima/oèevima, a kako bi bio što primijenjiviji u pastoralnoj praksi, obavljeno je savjetovanje s pastoralnim djelatnicima koji su veæ imali prethodna iskustva rada sa skupinama muškaraca/oèeva.

Ciljevi koji se žele postiæi obradom predviðenih materijala su:

 • ustanoviti trenutaèno stanje kod ukljuèenih muškaraca/oèeva
 • posvijestiti oèinsko poslanje i probuditi svijest o odgovornosti koju oèinsko poslanje donosi
 • pratiti muškarce/oèeve u procesu ozdravljenja rana vezanih uz oèinstvo
 • razvijati molitveno-sakramentalan život muškaraca/oèeva kao i pobožnost svetom Josipu
 • osnažiti muškarce/oèeve da cjelovitije ispunjavaju svoje poslanje nadahnjujuæi se pozitivnim primjerima i uzimajuæi svetost kao cilj svojega oèinstva
 • potaknuti muškarce/oèeve na zdraviju komunikaciju sa svojim suprugama i djecom, kako o temama obraðenim u katehezama tako i opæenito
 • meðu ukljuèenim muškarcima/oèevima na dugoroènoj osnovi uspostaviti zajedništvo i solidarnost poèevši od mjesne pa do nacionalne razine.

Materijal sadrži (za preuzimanje i ispis):

DODATNO: Zvuèni zapisi emisija Izazov oèinstva emitiranih na Radio Mariji

 izazov_ocinstva_naslovnica.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urednik: Petar-Krešimir Hodžiæ, voditelj Ureda HBK za život i obitelj

Suradnici: vlè. dr. sc. Josip Bošnjakoviæ, Višeslav Franiæ, Mate Krajina, Tomislav Krušlin, Stjepan Lice, vlè. Ivica Martiæ, mons. Antun Sente ml., don Anto Stojiæ SDB, Mate Šimundiæ, doc. dr. sc. Dario Tokiæ OCD, o. Daniel Vranešiæ, Èaslav Žaja

Teološka redaktura pobudnice Otkupiteljev èuvar: prof. dr. sc. Ivan Bodrožiæ

Lektura i korektura: Marijana Jakovljeviæ, prof.

Fotografija na naslovnici: Skulptura Sveta obitelj autorice Karen Schmidt, SAD

Fotografija uz molitvu: Skulptura iz Nacionalnog svetišta sv. Josipa u Karlovcu

Grafièka obrada: Tomislav Košæak, Hrvatski institut za liturgijski pastoral pri HBK

 

 

 

Izazov majcinstva: radio-emisije

Ispis E-mail

RASPORED EMITIRANJA EMISIJA »IZAZOV MAJÈINSTVA«

NA RADIO MARIJI I HKR-u U 2017. I 2018. GODINI

 

 rm_hr.jpg

 

EMISIJA

prva srijeda u mjesecu

10.30 – 11.15 sati

Uvodna

20. 09. 2017.

Bog – izvor majèinstva

04.10. 2017.

Brak – oslonac majèinstva

01. 11. 2017.

Savez žene i života – preduvjet majèinstva

06. 12. 2017.

Djeca – majèinstvo u svagdašnjici

03. 01. 2018.

Ranjeno majèinstvo

07. 02. 2018.

Duhovno majèinstvo

07. 03. 2018.

Majka u Crkvi

04. 04. 2018.

Majka u društvu

02. 05. 2018.

Majèinstvo Blažene Djevice Marije

06. 06. 2018.

Svetost – cilj majèinstva

04. 07. 2018.

Zakljuèna/evaluacijska

01. 08. 2018.

 

 

 logo_hkr.jpg

 

EMISIJA

Druga srijeda u mjesecu

20.30 – 21.30 sati

Uvodna

11. 10. 2017.

Bog – izvor majèinstva

08. 11. 2017.

Brak – oslonac majèinstva

13. 12. 2017.

Savez žene i života – preduvjet majèinstva

10. 01. 2018.

Djeca – majèinstvo u svagdašnjici

14. 02. 2018.

Ranjeno majèinstvo

14. 03. 2018.

Duhovno majèinstvo

11. 04. 2018.

Majka u Crkvi

09. 05. 2018.

Majka u društvu

13. 06. 2018.

Majèinstvo Blažene Djevice Marije

11. 07. 2018.

Svetost – cilj majèinstva

08. 08. 2018.

Zakljuèna/evaluacijska

12. 09. 2018.

 

 

Cijeli tekst...
 

Izazov majèinstva: Upute za voditelje

Ispis E-mail
U cilju uspostave i održavanja komunikacije s voditeljima/voditeljicama Upute æe biti dostavljene po slanju e-pošte na adresu Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript .
 

Izazov majcinstva: Deset kateheza

Ispis E-mail

Pri prireðivanju kateheza poštivan je pristup katehetsko slavlje (Celebratio catehetica) u župnoj katehezi (HBK - NKU, 2000.), tako da je u svakoj sadržan:

 • Molitveno-slavljenièki aspekt s razlièitim obrascima uvodne molitve na koju se naslanja motivacija
 • Pouèni dio u obliku razrade teme u èetirima sastavnicama
 • Katehetske zadaæe koje su rasporeðene na raspravu i poticaje
 • Završni dio u kojem su ponuðeni razlièiti obrasci završne molitve.

Kateheze su tematski sukladne onima iz katehetskog materijala »Izazov oèinstva« . Predviðeno trajanje kateheze je od 60 minuta za one jednostavnije, do 90 minuta za one složenije, doèim se petu katehezu »Ranjeno majèinstvo« preporuèa obraditi u poludnevnom trajanju. Zasebne Upute za voditelje sadrže opæa katehetsko-didaktièka naèela, odnosno naèela pristupa katehezi i konkretne upute uz pojedine kateheze.

Cijeli tekst...
 

Katehetski materijal IZAZOV MAJCINSTVA

Ispis E-mail

izazov_majcinstva_2017.jpgKatehetski materijal IZAZOV MAJÈINSTVA za osnaživanje žena/majki u odgovornom ispunjavanju poslanja u obitelji, Crkvi i društvu prireðen je pastoralnu godinu 2017./2018. u sklopu Drugog ciklusa obiteljskog pastorala (2016. - 2018.) posveæenog temi Oèinstvo i majèinstvo - dva lica roditeljskog poslanja. Rijeè je o materijalu (sada dostupnom i u digitalnom obliku) namijenjenom katehetskom radu sa ženama/majkama, a plod je višemjeseènog zalaganja Radne skupine uspostavljene pri Vijeæu HBK za život i obitelj.

Cijeli tekst...
 

Proslava Dana života i Dana braka u hrvatskim (nad)biskupijama

Ispis E-mail
U hrvatskim (nad)biskupijama i ove godine spremaju se proslave Dana života prve nedjelje u veljaèi i Meðunarodnog dana braka druge nedjelje u veljaèi. Primjerice:
Cijeli tekst...
 

Poruka za Dan života 2017.

Ispis E-mail

U petak, 27. sijeènja 2017. u zgradi Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu dubrovaèki biskup mons. Mate Uziniæ, predsjednik Vijeæa HBK za život i obitelj, na konferenciji za novinare predstavio je poruku Vijeæa uz Dan života 2017. naslovljenu "Suoèavanje sa starenjem kao prilika za rast", a predstavljeni su i naglasci internog kolokvija održanog toga dana u okviru zajednièke sjednice èlanova Vijeæa s nad/biskupijskim povjerenicima za pastoral braka i obitelji. Podrobnije ovdje.

 
«« Poetak « Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 Sljedea » Kraj »»

Stranice 1 - 8 od 56
GESLO
Obitelji postani ono što jesi, obitelji vjeruj u ono što jesi. Ivan Pavao II

Zavjetna spomen-svijeæa hrvatskih katolièkih obitelji

svijeca_stalak.jpgodlivena je u prigodi Prvog nacionalnog susreta hrvatskih katolièkih obitelji  u lipnju 2011. u Zagrebu. Simbolizira zajedništvo hrvatskih katolièkih obitelji u Uskrslome Gospodinu, istinskom Svjetlu. Svijeæa, kao i hrastov svijeænjak na kojemu stoji, svojim znakovljem i izradom izražava njihovu vjeru u Krista i vjernost Katolièkoj crkvi povezujuæi prošlost, sadašnjost i buduænost hrvatskoga naroda i hrvatskih obitelji.

Letak          Knjižica

izazov_ocinstva_naslovnica.jpg
izazov_majcinstva_2017.jpg
wmof2018-web-button.png