Internetska stranice VI. Svjetskog susreta obitelji

logo_emf__2009.jpgOtvorena je internetska stranica http://www.emf2009.com/ za VI. Svjetski susret obitelji koji æe se održati u gradu Meksiku od 13. - 18. sijeènja 2009. godine na temu "Obitelj - odgojiteljica ljudskih i kršæanskih vrednota". Internetska stranica za sada na španjolskom jeziku, a uskoro se oèekuje i verzija na engleskom jeziku. U sklopu priprema za susret prireðeno je 10 kateheza koje æe Ured prevesti i uèiniti dostupnim za rad s župnim obiteljskim zajednicama. Program susreta predviðen je u tri dijela:

1) Teološko-pastoralni kongres (13. - 16. sijeènja)
2) Obiteljske sveèanosti i svjedoèanstva (17. sijeènja)
3) Zakljuèna Euharistija koju æe predvoditi Sveti Otac Benedikt XVI.