UVJETI POZIVA

  • skladbe moraju biti autorsko djelo bilo da je riječ o već objavljenim i izvođenim skladbama, njihovim novim obradama ili sasvim novim do sada neobjavljenim i neizvođenim skladbama;
  • poželjno je da skladbe imaju himnički karakter u sadržaju i formi;
  • trajanje skladbe ne smije biti dulje od 5 minuta;
  • uredno potpisani autori glazbe, teksta i aranžmana
  • skladbe trebaju promicati kulturu života te odgovarati temi Poziva;

Skladba se dostavlja isključivo na CD-u, a obavezno mora sadržavati sljedeće:

  • oglednu demo snimku pjesme koja može biti poslana i u MP3 formatu s minimalnom rezolucijom od 192 kbps,
  • tekst pjesme u .doc ili .pdf formatu (MS Word ili Acrobat Reader),
  • notni zapis osnovne melodijske linije pjesme s potpisanim tekstom i natpisanim akordima na CD-u (skenirano u JPG formatu) ili ČITKO ispisan ili otisnut u 2 kopije,
  • kraću biografiju autorà sa svim potrebnim podacima (adresa, telefon, e-mail, web i dr).

Prijave koje ne budu ispunjavale gore navedene uvjete neće biti razmatrane, a one koje ispune uvjete stručno će povjerenstvo ocjenjivati prema umjetničkoj vrijednosti i teološkoj ispravnosti. Autori slanjem skladbe jamče za njezinu originalnost. Skladbe upitne originalnosti neće se uvažiti.