Obitelji u teškoæama

(usp. Direktorij, 56)

  Neke obitelji žive u okolnostima gdje su doista pozvane na poseban naèin svednevice nositi svoj križ. To su obitelji bez djece, obitelji s djecom s teškoæama u razvoju, obitelji s djecom s poremeæajima u ponašanju, obitelji pogoðene bolešæu nekog od svojih èlanova i 'krnje' obitelji.