Obitelji na radu u inozemstvu.

(usp. Direktorij, 65.)

 

Kršćanska obitelj koja se nađe izvan vlastite domovine treba znati da u Crkvi bilo gdje na svijetu nalaze svoju domovinu.1 Briga Crkve u Hrvatskoj stoga ide u dva smjera. Kao prvo, nastoji biti blizu svima onima koji se nalaze u inozemstvu brinući se da ne izgube ni vjersku ni nacionalnu pripadnost i pomaže im da ih boravak u stranoj zemlji ne otuđi jedne od drugih, od vlastite djece i od vlastite domovine. No s druge strane, naša Crkva želi kršćanskom ljubavlju prihvatiti i one koji su došli u našu domovinu i koji su potrebni i naše pažnje i naše bratske ljubavi. Daleko neka od kršćana bude dijeljenje ljudi po nacionalnoj ili regionalnoj pripadnosti.

1 Usp. FC, 77.

:: Popis kratica