Problematika razdvojenih i izbjegličkih obitelji

(usp. Direktorij, 64.)

 

Iako su mnoge obitelji tijekom jednog dana ili tjedna praktički razdvojene zbog radnih i školskih obveza tako da mogu živjeti svoje obiteljsko zajedništvo praktički samo pod kraj tjedna, ipak se o razdvojenim obiteljima u užem smislu riječi može govoriti onda kada jedan od supružnika boravi dulje vrijeme odvojen od ostatka obitelji.

U nas ima još uvijek dosta slučajeva odvojenog života zbog tzv. privremenog rada u inozemstvu. Zadaća Crkve je u tim slučajevima dvostruka. S jedne strane treba pomagati - koliko je do nje - da se razdvojene obitelji opet nađu zajedno. Koliko god to bude moguće, treba poticati obitelji da žive u svojoj domovini, a ako to nije moguće bez velikih teškoća, onda ih potaknuti da zajedno žive u inozemstvu, jer je prva zadaća supružnika njegovati bračno i obiteljsko zajedništvo, pa tek onda domoljublje, a sve u nadi da će se obitelj jednoga dana ipak naći u svojoj domovini.

Osobito su bolni slučajevi gdje su obitelji razdvojene zbog ratnih i poratnih stradanja i žive razdvojeno i u izbjeglištvu. Pogađa ih iskorijenjenost iz vlastite sredine, nesigurna egzistencija, lišenost susjedskih, prijateljskih i rodbinskih veza, svih materijalnih dobara i nemogućnost rada. U takvim slučajevima Crkva treba poticati mjerodavne društvene vlasti i međunarodne čimbenike da porade na tome da se razdvojene obitelji opet nađu zajedno te da se što prije mogu vratiti na svoja ognjišta.

Konačno, obitelji mogu biti razdvojene i zbog dugotrajnog liječenja jednog od članova, služenja vojnog roka, kao i zbog boravka u zatvoru. U svim tim slučajevima Crkva će nastojati pružiti duhovnu i karitativnu pomoć.