Rastavljeni i civilno rastavljeni

(usp. Direktorij, 62.)

 

Pastoralna briga Crkve usmjerena je i prema rastavljenima i civilno rastavljenima koji su bili crkveno vjenčani. Različiti su uzroci civilnih rastava. Potrebno je razlikovati supružnika koji je ostavljen od onoga koji je napustio bračnu zajednicu i potaknuo rastavu. Katkad je riječ i o 'sporazumnoj rastavi'. Valja ponovno naglasiti kako se za kršćane u ovim slučajevima radi samo o prekidu zajedničkog života, uz trajanje ženidbene veze.1

Kad su posrijedi osobe koje je njihov bračni drug napustio ili koje su prihvatile civilnu rastavu zbog teških razloga, a koje ozbiljno prihvaćaju svoje obiteljske obaveze te nisu sklopile drugu građansku ženidbu, po sebi nema zapreke da primaju sakramente. Naime, građanska rastava može biti moralno opravdana, može ga se podnijeti i ne predstavlja moralnu krivnju ako je to "jedini mogući način da se osigura određena zakonita prava, kao briga za djecu ili zaštita vlasništva".2

Takve osobe trpe zbog iskustva ozbiljnoga životnog neuspjeha, zbog raskida bračnog zajedništva, zbog samoće te zbog teškoća koje iz toga dolaze bilo za njih same, bilo za djecu. Stoga će im biti potrebno razumijevanje, poštovanje a kadšto i konkretna pomoć kršćanske zajednice, pogotovo kad su po srijedi djeca za koju se valja skrbiti. Kad se te osobe, svjesne nerazrješivosti ženidbene veze, ne upuštaju u drugu građansku ženidbu, nego, naprotiv, nastoje dostojanstveno živjeti svoje ljudsko i kršćansko poslanje, onda zaslužuju osobito poštovanje, jer je takav njihov život znak kršćanske vjernosti i dosljednosti.3

Crkva ne okreće pogleda ni od onih koji su uzrokovali rastavu. Želi im pomoći da nadiđu poteškoće koje su dovele do rastave i privoljeti ih da pokušaju ponovno oživjeti svoje bračno zajedništvo. Da bi takve osobe mogle pristupiti sakramentima, potrebno je da u ispovijedi priznaju zlo koje su počinile, da priznaju nerazrješivost ženidbe, te da - ako ne mogu ponovno uspostaviti prijašnje bračno zajedništvo - nebračnim životom žive dostojanstveno i moralno.

1 Usp. ZKP, kan 1151-1155.
2 KKC 2383. Usp. ZKP, kan. 1153 § 1.
3 Usp. FC, 83.

:: Popis kratica