Kršćanska ženidba onih koji su prethodno bili vezani građanskom ženidbom s drugom osobom

(usp. Direktorij, 60.)

 

Kad kršćansku ženidbu žele sklopiti rastavljene osobe koje su bile vezane samo građanskom ženidbom, potreban je poseban oprez i razbor. Valja, naime, vidjeti i prosuditi koje osobne i građanske obveze imaju, valja prosuditi njihove nakane, tako da se kršćanskoj ženidbu dade potrebna težina i ozbiljnost. Valja prosuditi i motive zbog kojih su prethodno sklopili samo građansku ženidbu, a sada s drugom osobom žele i crkvenu. Crkvena ženidba, naime, nipošto ne bi smjela dovesti u pitanje poštivanje naravnih obaveza proizišlih iz građanske ženidbe.1

1 Za ženidbu onih koji imaju naravne obveze prema drugoj stranci ili djeci rođenoj iz prijašnje ženidbe traži se dopuštenje mjesnog ordinarija (usp. ZKP, kan. 1071, 3.)

:: Popis kratica