Kršćani u građanskoj ženidbi

(usp. Direktorij, 59.)

 

Neki kršćani sklapaju samo građansku ženidbu. Iako se u tom njihovom izboru vidi određena odgovornost i spremnost prihvaćanja naravnih obveza pred društvom, ipak valja jasno reći da je takav izbor za Crkvu neprihvatljiv. Iako Crkva priznaje određenu ozbiljnost takve veze, ona je ipak crkveno neregularna, pa onda takvi supruzi, nažalost, ne mogu pristupati sakramentima.1 Stoga je razumljiva briga pastoralnih djelatnika da kroz razgovor vide koji su razlozi njihove odluke da žive u samo građanskoj ženidbi. To može biti npr. gubitak osobne vjere ili čak neznanje o ženidbenim propisima Crkve, a može se raditi o svjesnom izboru 'braka na probu'. Takve je supruge potrebno poučiti i potaknuti ih da žive u skladu s krštenjem koje su primili te da kao kršćani svoju ženidbu urede prema propisima Crkve. Naravno, neće biti dovoljno niti poželjno takve brakove jednostavno 'crkveno regulirati', nego će biti važno vidjeti uzroke, probuditi iskustvo vjere i pomoći da se ono razvije u zrelu osobnu vjeru, potaknuti supruge na kršćansku odgovornost, tako da crkveno sklapanje ženidbe bude doista njihov osobni i kršćanski izbor. U međuvremenu treba ih pozvati da sudjeluju u životu kršćanske zajednice i omogućiti im osobnije kontakte s kršćanima koji osvjedočeno žive bračni i obiteljski život. Crkva, naime, ne želi nikoga odbaciti, nego, naprotiv, poziva, potiče i usmjerava.

1 Usp. FC, 82.

:: Popis kratica