Sve sklopljene ženidbe nisu i valjane

 

Koji puta se može dogoditi da brakovi s poteškoćama zapravo i nisu valjano sklopljeni, tj. da se radi o ništavnim ženidbama. U takvim situacijama potrebno je mirno i točno razlučivati okolnosti, pogođene osobe upućivati na savjet kompetentnim osobama, pomoći im u proceduri, čuvajući se pri tome davanja lažne nade i donošenja prijevremenog mišljenja i prosudbe.

Pri razlučivanju, na osnovu kojeg će pastoralni djelatnik i nadležne crkvene strukture temeljiti svoju prosudbu o pojedinom slučaju, svakako treba uzeti u obzir širok raspon posebnih situacija koje obuhvaćaju:

Kršćani u građanskoj ženidbi

Kršćanska ženidba onih koji su prethodno bili vezani građanskom ženidbom s drugom osobom

Izvanbračne zajednice života

Rastavljeni i civilno rastavljeni

Rastavljeni i ponovno civilno vjenčani

Razdvojene i izbjegličke obitelji

Obitelji na radu u inozemstvu