Sve sklopljene ženidbe nisu i valjane

 

Koji puta se može dogoditi da brakovi s poteškoæama zapravo i nisu valjano sklopljeni, tj. da se radi o ništavnim ženidbama. U takvim situacijama potrebno je mirno i toèno razluèivati okolnosti, pogoðene osobe upuæivati na savjet kompetentnim osobama, pomoæi im u proceduri, èuvajuæi se pri tome davanja lažne nade i donošenja prijevremenog mišljenja i prosudbe.

Pri razluèivanju, na osnovu kojeg æe pastoralni djelatnik i nadležne crkvene strukture temeljiti svoju prosudbu o pojedinom sluèaju, svakako treba uzeti u obzir širok raspon posebnih situacija koje obuhvaæaju:

Kršæani u graðanskoj ženidbi

Kršæanska ženidba onih koji su prethodno bili vezani graðanskom ženidbom s drugom osobom

Izvanbraène zajednice života

Rastavljeni i civilno rastavljeni

Rastavljeni i ponovno civilno vjenèani

Razdvojene i izbjeglièke obitelji

Obitelji na radu u inozemstvu