Konkretan čovjek – put Crkve

 

Pastoralni djelatnici trebaju osobe s poteškoćama u braku i osobe u neregularnim bračno-obiteljskim situacijama prihvatiti s razumijevanjem i Kristovom ljubavlju te empatijskim pristupom. Nastoje upoznati njihovu stvarnu situaciju tako da mogu razlikovati o kakvoj se poteškoći ili neregularnosti radi, koji su joj uzroci i posljedice,1 ne da bi se dao konačni sud, nego da bi se takve osobe osjećale bolje prihvaćenima, vrednovanima, potvrđenima u svom dostojanstvu i voljenima, te da bi se napokon mogla prosuditi moralna odgovornost u svakom pojedinom slučaju. Skrb crkvene zajednice ide u dva smjera: s jedne strane nastoji popraviti i izliječiti poteškoće koje se javljaju a, s druge strane, još više nastoji preventivno i odgojno djelovati, da bi se takve situacije izbjegle.

1 Usp. FC, 81.

:: Popis kratica