Obitelji u teškoæama: 'Krnje' obitelji

 

Posebno bolni mogu biti sluèajevi kad je jedan braèni drug ne svojom voljom ostavljen te živi sam ili s djecom. I takve 'krnje' obitelji potrebuju pozornost, skrb i potporu žive kršæanske zajednice.