Obitelji u teškoæama: Obitelji s bolesnim èlanom

 

Nerijetko nailazimo i na obitelji u kojima je netko od èlanova pogoðen na duže ili kraæe vrijeme, izljeèivom ili neizljeèivom bolešæu. Posve je razumljivo da kršæanska zajednica pomaže s jedne strane bolesniku, a s druge strane duhovno odgaja i uèvršæuje one koji su optereæeni tom bolešæu. Pomoæ, a èesto i solidarnost u poveæanim materijalnim potrebama uzrokovanima troškovima lijeèenja, župna je zajednica pozvana pružati osobito obiteljima koje su pogoðene teškom i dugotrajnom bolešæu nekoga od svojih èlanova.