Obitelji u teškoćama: Obitelji s bolesnim članom

 

Nerijetko nailazimo i na obitelji u kojima je netko od članova pogođen na duže ili kraće vrijeme, izlječivom ili neizlječivom bolešću. Posve je razumljivo da kršćanska zajednica pomaže s jedne strane bolesniku, a s druge strane duhovno odgaja i učvršćuje one koji su opterećeni tom bolešću. Pomoć, a često i solidarnost u povećanim materijalnim potrebama uzrokovanima troškovima liječenja, župna je zajednica pozvana pružati osobito obiteljima koje su pogođene teškom i dugotrajnom bolešću nekoga od svojih članova.