Obitelji u teškoæama: Obitelji s djecom s poremeæajima u ponašanju

 

Neke obitelji posebno trpe jer imaju djecu s poremeæajima u ponašanju. To mogu biti problemi s drogom, s nasilnièkim ponašanjem, skitnjom ili posvemašnjem izbjegavanjem odgovornosti. U ovakvim je sluèajevima prevencija osobito važna. I društvo (svojim školskim i odgojnim sustavom) i Crkva (svojom pastoralnom zauzetošæu) trebaju pomoæi djeci i mladima (pa i tamo gdje roditelji zakažu) da rastu u ozraèju ljubavi, dobrote, ljudske i kršæanske solidarnosti. Tu su od osobite važnosti školski vjeronauk, župna kateheza, rad sa skupinama mladih u župi, itd. Nadalje, kada se susretne s takvim oblicima ponašanja mladih osoba, Crkva može uvelike pomoæi u nadvladavanju spomenutih poteškoæa u suradnji s mjerodavnim društvenim tijelima i uz pomoæ kršæanskih dragovoljaca u razlièitim crkvenim i društvenim ustanovama kao što su domovi, bolnice ili 'komune' za takve osobe. Ne treba, naime, zaboraviti da djelovanje Crkve treba biti osobito nazoèno ondje gdje su najveæe potrebe i gdje se možda drugi rado ne zauzimaju.