Obitelji u teškoćama: Obitelji s djecom s poremećajima u ponašanju

 

Neke obitelji posebno trpe jer imaju djecu s poremećajima u ponašanju. To mogu biti problemi s drogom, s nasilničkim ponašanjem, skitnjom ili posvemašnjem izbjegavanjem odgovornosti. U ovakvim je slučajevima prevencija osobito važna. I društvo (svojim školskim i odgojnim sustavom) i Crkva (svojom pastoralnom zauzetošću) trebaju pomoći djeci i mladima (pa i tamo gdje roditelji zakažu) da rastu u ozračju ljubavi, dobrote, ljudske i kršćanske solidarnosti. Tu su od osobite važnosti školski vjeronauk, župna kateheza, rad sa skupinama mladih u župi, itd. Nadalje, kada se susretne s takvim oblicima ponašanja mladih osoba, Crkva može uvelike pomoći u nadvladavanju spomenutih poteškoća u suradnji s mjerodavnim društvenim tijelima i uz pomoć kršćanskih dragovoljaca u različitim crkvenim i društvenim ustanovama kao što su domovi, bolnice ili 'komune' za takve osobe. Ne treba, naime, zaboraviti da djelovanje Crkve treba biti osobito nazočno ondje gdje su najveće potrebe i gdje se možda drugi rado ne zauzimaju.