Obitelji u teškoæama: Obitelji bez djece

Supruzi koji ne mogu imati djece na osobit naèin proživljavaju kušnju noseæi svednevice ne laki križ braène neplodnosti. Za njih je takoðer važna pomoæ Crkve, jer oni, u pravilu, više potrebuju za duhovnim sadržajima i poticajima. Kršæanska im zajednica treba otvarati vidokrug drugih oblika plodnosti. Ta se plodnost, s jedne strane, oèituje u neprestanom nastojanju oko vlastite braène ljubavi, a s druge se strane ta duhovna plodnost oèituje u ljubavi prema svakom èovjeku. Naime, "svaki èin prave ljubavi prema èovjeku svjedoèi o duhovnoj plodnosti obitelji i nju usavršava, jer to je poslušnost dubokom unutarnjem dinamizmu ljubavi kao sebedarju drugima".1

U tome su smislu obitelji bez djece pozvane svoju ljubav proširiti izvan rodbinskih odnosa i time svjedoèiti otvorenost unutartrojstvene ljubavi koja zahvaæa svakoga èovjeka. Rast i dozrijevanje u Božjoj ljubavi može se oèitovati u posvojenju djece, u svakovrsnim djelima ljubavi, u sudjelovanju u vjerskom i kršæanskom odgoju mladih, u pomaganju obitelji s teškoæama, itd. Jednom rijeèju, takve je supruge potrebno poticati na veæe zauzimanje za obitelj na društvenom i crkvenom polju.

1 FC, 41.

:: Popis kratica