Obitelji u teškoćama: Obitelji bez djece

Supruzi koji ne mogu imati djece na osobit način proživljavaju kušnju noseći svednevice ne laki križ bračne neplodnosti. Za njih je također važna pomoć Crkve, jer oni, u pravilu, više potrebuju za duhovnim sadržajima i poticajima. Kršćanska im zajednica treba otvarati vidokrug drugih oblika plodnosti. Ta se plodnost, s jedne strane, očituje u neprestanom nastojanju oko vlastite bračne ljubavi, a s druge se strane ta duhovna plodnost očituje u ljubavi prema svakom čovjeku. Naime, "svaki čin prave ljubavi prema čovjeku svjedoči o duhovnoj plodnosti obitelji i nju usavršava, jer to je poslušnost dubokom unutarnjem dinamizmu ljubavi kao sebedarju drugima".1

U tome su smislu obitelji bez djece pozvane svoju ljubav proširiti izvan rodbinskih odnosa i time svjedočiti otvorenost unutartrojstvene ljubavi koja zahvaća svakoga čovjeka. Rast i dozrijevanje u Božjoj ljubavi može se očitovati u posvojenju djece, u svakovrsnim djelima ljubavi, u sudjelovanju u vjerskom i kršćanskom odgoju mladih, u pomaganju obitelji s teškoćama, itd. Jednom riječju, takve je supruge potrebno poticati na veće zauzimanje za obitelj na društvenom i crkvenom polju.

1 FC, 41.

:: Popis kratica