Udovištvo

 (usp. Direktorij, 55.)

 

Skrb obitelji i Crkve treba usmjeriti prema onim osobama koje u udovištvu proživljavaju poseban križ. Valja razlikovati udovištvo u starijoj životnoj dobi od udovištva u mlaðoj životnoj dobi supružnika. Takvim je osobama, s jedne strane, potrebna posebna pažnja, briga i ljubav njihove obitelji i Crkve, a, s druge strane, i njihova obitelj te Crkva mogu se uvelike koristiti njihovim iskustvom i doprinosom u izgradnji zajedništva.

 

Skrb obitelji i Crkve treba usmjeriti posebno prema onim osobama koje u udovištvu proživljavaju poseban križ. Valja razlikovati udovištvo u starijoj životnoj dobi od udovištva u mlaðoj životnoj dobi supružnika. Pogotovo u prvim danima udovištva bit æe dragocjena i pomoæ i podrška ne samo vlastite obitelji, nego i susjednih. Takvim je osobama, naime, s jedne strane, potrebna posebna pažnja, briga i ljubav njihove obitelji i Crkve, a, s druge strane, i njihova obitelj te Crkva mogu se uvelike koristiti njihovim iskustvom i doprinosom u izgradnji zajedništva. U pastoralnoj skrbi za udovištvo treba, imajuæi u vidu je li rijeè o udovištvu u mlaðoj ili u starijoj životnoj dobi, izmeðu ostalih, uvrstiti slijedeæe teme: vrednovanje vlastitog braka i odnosa prema umrlom supružniku te prema njegovoj rodbini, kritièki osvrt na opæi i vjerski odgoj vlastite djece, preuzimanje zadaæa koje je nosio umrli supružnik u obiteljskom životu i u odgoju djece, optereæenja savjesti iz prijašnjih razdoblja, naèini uspostavljanja dobre komunikacije s djecom, nova ženidba...