Pastoralna skrb za obitelj u vremenu raðanja i odgoja djece: U službi odgoja

Dijete je dar, zato je odgoj poslanje i radost (usp. Direktorij, 53.)

 

Božji dar roditeljstva ukljuèuje i bitnu i nenadomjestivu ulogu roditelja u odgoju vlastite djece. Za roditelje je to bitno, izvorno, neotuðivo i nezamjenjivo pravo. Buduæi da je obiteljska zajednica prirodno mjesto za odgoj djece, temeljno joj je poèelo majèinska i oèinska ljubav. Ulog u život i za život najvrjedniji je oblik svekolikog odricanja. Kroz iskustvo samodarivanja u braènoj zajednici muž i žena bivaju sposobni darovati se i svojoj djeci u samozatajnoj ljubavi. Crkva vrednuje i cijeni ovaj dar ljubavi koju kršæanski supruzi ulažu u vlastitu obitelj nauèavajuæi i promièuæi prave vrijednosti obiteljskog i braènog života, a supružnike i obitelji prati i pomaže kroz razlièite institucije i na razlièite naèine.

 

Po sebi se razumije da Božji dar roditeljstva ukljuèuje i bitnu i nenadomjestivu ulogu roditelja u odgoju vlastite djece. Za roditelje je to bitno, izvorno, neotuðivo i nezamjenjivo pravo. Odgojno pravo i dužnost za roditelje je bitno, jer je ono povezano s prenošenjem života. Ono je zbog jedinstvenog znaèaja odnosa ljubavi koji postoji izmeðu roditelja i djece izvorno i prvobitno pravo roditelja; nešto u èemu ih se ne može zamijeniti i što im se ne smije otuðiti.1

Buduæi da je obiteljska zajednica prirodno mjesto za odgoj djece, temeljno joj je poèelo majèinska i oèinska ljubav. Ona je izvor iz kojega istjeèu raznoliki plodovi kao što su blagost, postojanost, dobrota, služenje, nesebiènost, duh žrtve i sl.2 Sve to pogoduje "punom osobnom i društvenom razvoju djece".3

Samodarivanje roditelja djeci. Svaki život vrijedan je i najveæe žrtve. Ulog u život i za život najvrjedniji je oblik svekolikog odricanja. Kroz iskustvo samodarivanja u braènoj zajednici muž i žena bivaju sposobni darovati se i svojoj djeci u samozatajnoj ljubavi. Po sebi je onda razumljivo da nikakav napor za roditelje nije pretežak za dobrobit vlastitog braka i obitelji. Naprotiv, u ozraèju braène ljubavi - koja je slika unutartrojstvene ljubavi te ljubavi kojom Krist ljubi Crkvu - raðanje i odgoj djece uz velike žrtve i napore u isto su vrijeme još mnogo više dar i radost. Stoga Crkva vrednuje i cijeni ovaj dar ljubavi koju kršæanski supruzi ulažu u vlastitu obitelj.

Pastoralna skrb Crkve vrednuje, prati i pomaže. Crkva vrednuje nauèavajuæi i promièuæi prave vrijednosti obiteljskog i braènog života, a asistira i pomaže kroz razlièite institucije. U tome smislu ona još više treba razvijati svoju djelatnost i to na razlièite naèine: organizirati permanentni rad s braènim parovima i obiteljima (razlièiti oblici braènih i obiteljskih susreta), ustrojiti i podržavati razlièite pokrete i udruge kršæanskih obitelji, osnivati - samostalno ili u suradnji s graðanskim društvom - braèna i obiteljska savjetovališta, zajedno s društvenim institucijama sudjelovati u odgoju djece i mladih (vrtiæi, škole, domovi za djecu i mlade i sl.), suraðivati s graðanskim društvom na dobrobit braka i obitelji te osnivanjem i voðenjem vjerskih vrtiæa i škola, kao "delegirani odgojitelj" pomagati roditeljima u odgoju djece

1 Usp. FC, 36.
2 Usp. FC, 36.
3 GE 3.

:: Popis kratica