Pastoralna skrb za obitelj u vremenu rađanja i odgoja djece: U službi odgoja

Dijete je dar, zato je odgoj poslanje i radost (usp. Direktorij, 53.)

 

Božji dar roditeljstva uključuje i bitnu i nenadomjestivu ulogu roditelja u odgoju vlastite djece. Za roditelje je to bitno, izvorno, neotuđivo i nezamjenjivo pravo. Budući da je obiteljska zajednica prirodno mjesto za odgoj djece, temeljno joj je počelo majčinska i očinska ljubav. Ulog u život i za život najvrjedniji je oblik svekolikog odricanja. Kroz iskustvo samodarivanja u bračnoj zajednici muž i žena bivaju sposobni darovati se i svojoj djeci u samozatajnoj ljubavi. Crkva vrednuje i cijeni ovaj dar ljubavi koju kršćanski supruzi ulažu u vlastitu obitelj naučavajući i promičući prave vrijednosti obiteljskog i bračnog života, a supružnike i obitelji prati i pomaže kroz različite institucije i na različite načine.

 

Po sebi se razumije da Božji dar roditeljstva uključuje i bitnu i nenadomjestivu ulogu roditelja u odgoju vlastite djece. Za roditelje je to bitno, izvorno, neotuđivo i nezamjenjivo pravo. Odgojno pravo i dužnost za roditelje je bitno, jer je ono povezano s prenošenjem života. Ono je zbog jedinstvenog značaja odnosa ljubavi koji postoji između roditelja i djece izvorno i prvobitno pravo roditelja; nešto u čemu ih se ne može zamijeniti i što im se ne smije otuđiti.1

Budući da je obiteljska zajednica prirodno mjesto za odgoj djece, temeljno joj je počelo majčinska i očinska ljubav. Ona je izvor iz kojega istječu raznoliki plodovi kao što su blagost, postojanost, dobrota, služenje, nesebičnost, duh žrtve i sl.2 Sve to pogoduje "punom osobnom i društvenom razvoju djece".3

Samodarivanje roditelja djeci. Svaki život vrijedan je i najveće žrtve. Ulog u život i za život najvrjedniji je oblik svekolikog odricanja. Kroz iskustvo samodarivanja u bračnoj zajednici muž i žena bivaju sposobni darovati se i svojoj djeci u samozatajnoj ljubavi. Po sebi je onda razumljivo da nikakav napor za roditelje nije pretežak za dobrobit vlastitog braka i obitelji. Naprotiv, u ozračju bračne ljubavi - koja je slika unutartrojstvene ljubavi te ljubavi kojom Krist ljubi Crkvu - rađanje i odgoj djece uz velike žrtve i napore u isto su vrijeme još mnogo više dar i radost. Stoga Crkva vrednuje i cijeni ovaj dar ljubavi koju kršćanski supruzi ulažu u vlastitu obitelj.

Pastoralna skrb Crkve vrednuje, prati i pomaže. Crkva vrednuje naučavajući i promičući prave vrijednosti obiteljskog i bračnog života, a asistira i pomaže kroz različite institucije. U tome smislu ona još više treba razvijati svoju djelatnost i to na različite načine: organizirati permanentni rad s bračnim parovima i obiteljima (različiti oblici bračnih i obiteljskih susreta), ustrojiti i podržavati različite pokrete i udruge kršćanskih obitelji, osnivati - samostalno ili u suradnji s građanskim društvom - bračna i obiteljska savjetovališta, zajedno s društvenim institucijama sudjelovati u odgoju djece i mladih (vrtići, škole, domovi za djecu i mlade i sl.), surađivati s građanskim društvom na dobrobit braka i obitelji te osnivanjem i vođenjem vjerskih vrtića i škola, kao "delegirani odgojitelj" pomagati roditeljima u odgoju djece

1 Usp. FC, 36.
2 Usp. FC, 36.
3 GE 3.

:: Popis kratica